دانلود فول آلبوم آرمین ون بورن (Armin van Buuren)

دیسکوگرافی Armin van Buuren

%دانلود فول آلبوم آرمین ون بورن (Armin van Buuren)

Composer : Armin van Buuren

Genre : Trance

Year Of Release : 1999 – 2015

File size : 55 GB

Audio codec : MP3

Audio Bitrate : 320 kbps

 بروز رسانی شد !

آرمین ون بیورِن  (زاده ۲۵ دسامبر ۱۹۷۶) در لیدن هلند یک تهیه کننده و دی جی هلندی در سبک ترنس است. در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ مقام اول را در لیست سالیانه ی ۱۰۰ برترِ محبوب ترین دی جی از مجله دی‌جی کسب کرد. و این مسئله او را به اولین دی جی که چهار سال پیاپی این مقام را کسب می‌کند تبدیل کرد. از ۲۰۰۱ ون بیورن یک نمایش رادیویی به نام “A State of Trance” را برگزار می‌کرد که به صورت هفتگی بالای ۳۰ میلیون مخاطب در بیش از ۴۰ کشور دارد که آن را تبدیل به پر مخاطب ترین نمایش رادیویی در جهان می‌کند آلبوم سال ۲۰۰۸ او، ایمجین(Imagine) در جدول آلبوم‌های هلندی مقام اول را بدست آورد.

۱۹۹۹ – VA – Boundaries of Imagination
۲۰۰۰ – VA – 001_A State of Trance
۲۰۰۱ – VA – 002_Basic Instinct
۲۰۰۱ – VA – 003_In Motion
۲۰۰۲ – VA – 004_Transparance
۲۰۰۳ – ۷۶
۲۰۰۳ – VA – Universal Religion_Chapter One
۲۰۰۴ – VA – A State of Trance 2004
۲۰۰۴ – VA – Big Room Trance
۲۰۰۴ – VA – Universal Religion_Live From Armada At Ibiza
۲۰۰۵ – Shivers
۲۰۰۵ – VA – A State of Trance 2005
۲۰۰۵ – VA – A State of Trance_Year Mix 2005
۲۰۰۶ – ۱۰ Years
۲۰۰۶ – A State of Trance_The Radio Show – Full Versions February 2006
۲۰۰۶ – VA – A State of Trance 2006
۲۰۰۶ – VA – A State of Trance 2006_The Full Versions
۲۰۰۶ – VA – A State of Trance_Year Mix 2006
۲۰۰۷ – ۱۰ Years (Limited Edition)
۲۰۰۷ – VA – A State of Trance 2007
۲۰۰۷ – VA – A State of Trance 2007_The Full Versions
۲۰۰۷ – VA – A State of Trance_Year Mix 2007
۲۰۰۷ – VA – Armin Only_Ahoy’ 2006
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 1
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 2
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 3 – 12 Track Version
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 3
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 4
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 5 – US Edition
۲۰۰۷ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 5
۲۰۰۷ – VA – Universal Religion_Chapter 3 – Live From Armada At Ibiza
۲۰۰۸ – Imagine (DJ Extended Mixes)
۲۰۰۸ – Imagine
۲۰۰۸ – VA – A State of Trance 2008
۲۰۰۸ – VA – A State of Trance 2008_The Full Versions Vol 1
۲۰۰۸ – VA – A State of Trance_Year Mix 2008 Vol 01
۲۰۰۸ – VA – A State of Trance_Year Mix 2008 Vol 02
۲۰۰۸ – VA – A State of Trance_Year Mix 2008
۲۰۰۸ – VA – Armin Only_Imagine (Utrecht) DVDA
۲۰۰۸ – VA – Armin Only_Imagine [Limited Edition]
۲۰۰۸ – VA – Armin Only_Imagine
۲۰۰۸ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – The Best Of 2008
۲۰۰۸ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 6
۲۰۰۸ – VA – Live At The Gallery
۲۰۰۹ – Imagine (The Remixes)
۲۰۰۹ – The Music Videos (1997-2009)
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance 2008_The Full Versions Vol 2
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance 2009
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance 2009_The Full Versions Vol 1
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance 2009_The Full Versions Vol 2
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance 400_The Celebration Edition
۲۰۰۹ – VA – A State of Trance_Year Mix 2009
۲۰۰۹ – VA – Armin van Buuren presents_A State of Trance – Best Of 2009
۲۰۰۹ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – Best Of 2009
۲۰۰۹ – VA – Armind_The Collected Extended Version
۲۰۰۹ – VA – Universal Religion_Chapter 4
۲۰۱۰ – Mirage (Bonus Track Version)
۲۰۱۰ – Mirage (Extended Versions)
۲۰۱۰ – VA – A State of Trance 2010
۲۰۱۰ – VA – A State of Trance 2010_The Full Versions Vol 1
۲۰۱۰ – VA – A State of Trance 2010_The Full Versions Vol 2
۲۰۱۰ – VA – A State of Trance_Yearmix 2010
۲۰۱۰ – VA – Armin Only_Mirage
۲۰۱۰ – VA – Armin van Buuren presents_A State of Trance – Best Of 2010
۲۰۱۰ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – Best Of 2010
۲۰۱۰ – VA – The Music From_A State of Trance 450
۲۰۱۱ – Greatest Hits
۲۰۱۱ – Mirage (Deluxe Edition – Taiwan Special 3CD)
۲۰۱۱ – Mirage (Deluxe Edition)
۲۰۱۱ – Mirage (The Remixes – Bonus Tracks)
۲۰۱۱ – Mirage (The Remixes)
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance – Future Favorite Best Of 2011
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance 2011 (Unmixed Vol 1)
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance 2011 (Unmixed Vol 2)
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance 2011
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance 500 (Unmixed)
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance 500
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance_Radio Top 20 – 2011
۲۰۱۱ – VA – A State of Trance_Yearmix 2011
۲۰۱۱ – VA – Armin Only_Mirage – The Music
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_100 Armind Tunes
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_A State of Trance – Best Of 2011
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_A State of Trance – Collected
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – Best Of 2011
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 7 – US Edition
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 7
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 8 – US Edition
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 9 – US Edition
۲۰۱۱ – VA – Armin van Buuren presents_Armind Vol 9
۲۰۱۱ – VA – Universal Religion_Chapter 5 (Unmixed)
۲۰۱۱ – VA – Universal Religion_Chapter 5 – Live Recorded from Space Ibiza
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance – Best Of 2012
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance – Future Favorite Best Of 2012
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 2007_Unmixed Tracks – US Edition
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 2012
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 2012_Unmixed Vol 1
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 2012_Unmixed Vol 2
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 2012_Unmixed Vol 3
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 550_Invasion (Unmixed)
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance 550_Invasion
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance_Radio Top 10 – 2012
۲۰۱۲ – VA – A State of Trance_Yearmix 2012
۲۰۱۲ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – Best Of 2012
۲۰۱۲ – VA – Armin van Buuren’s_2012 Top 20
۲۰۱۲ – VA – Universal Religion_Chapter 6
۲۰۱۳ – Beautiful Life
۲۰۱۳ – Communication Part 3 (Remixes)
۲۰۱۳ – D# Fat
۲۰۱۳ – Intense (Extended Versions)
۲۰۱۳ – Intense
۲۰۱۳ – Intense_The More Intense Edition (Bonus Track Version)
۲۰۱۳ – Nehalennia
۲۰۱۳ – The Expedition (ASOT 600 Anthem) (The Remixes) [ASOT210] WEB
۲۰۱۳ – The Expedition (ASOT 600 Anthem) (The Remixes)
۲۰۱۳ – The Expedition (ASOT 600 Anthem)
۲۰۱۳ – This Is What It Feels Like (Remixes) [ARMD1148A] WEB
۲۰۱۳ – This Is What It Feels Like (Remixes) [ARMD1148] WEB
۲۰۱۳ – This Is What It Feels Like (Remixes)
۲۰۱۳ – This Is What It Feels Like
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance – Best of 2013 Radio Edit Version
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance – Future Favorite Best of 2013
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 2013_In The Club (Sampler)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 2013_On The Beach (Sampler)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 2013_Unmixed Extendeds Vol 1
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Beirut (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Kuala Lumpur (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Madrid (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Mexico City (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Miami (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition – Sao Paulo (Warm Up Set)
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance 600_The Expedition
۲۰۱۳ – VA – A State of Trance_Year Mix 2013
۲۰۱۳ – VA – Armin van Buuren presents_A State of Trance – Best of 2013
۲۰۱۳ – VA – Armin van Buuren presents_Armind – Best of 2013
۲۰۱۳ – VA – Armin van Buuren’s_2013 Top 20
۲۰۱۳ – VA – Universal Religion_Chapter 7 (Sampler)
۲۰۱۳ – VA – Universal Religion_Chapter 7
۲۰۱۳ – Waiting For The Night
۲۰۱۳ – Who’s Afraid of 138!!
۲۰۱۴ – EIFORYA (Talla 2XLC 140 Remix)
۲۰۱۴ – EIFORYA
۲۰۱۴ – Empire of Hearts
۲۰۱۴ – Future Funland (Remastering 2014)
۲۰۱۴ – Ping Pong (Hardwell Remix)
۲۰۱۴ – Ping Pong (Simon Patterson Remix)
۲۰۱۴ – Ping Pong
۲۰۱۴ – Save My Night (Blasterjaxx Remix)
۲۰۱۴ – Save My Night (Remixes)
۲۰۱۴ – Save My Night
۲۰۱۴ – VA – A State of Trance 2014
۲۰۱۴ – VA – A State of Trance 650_New Horizons (Extended Versions)
۲۰۱۴ – VA – A State of Trance 650_New Horizons
۲۰۱۵ – A State Of Trance 698
۲۰۱۵ – A State Of Trance 699
۲۰۱۵ – A State Of Trance 700 (Part 1)
۲۰۱۵ – A State Of Trance 700 (Part 2)
۲۰۱۵ – A State Of Trance 700 (Part 3)
۲۰۱۵ – A State Of Trance 701
۲۰۱۵ – A State Of Trance 702
۲۰۱۵ – A State Of Trance 703
۲۰۱۵ – A State Of Trance 704
۲۰۱۵ – A State Of Trance 705
۲۰۱۵ – A State Of Trance 706
۲۰۱۵ – Together In (State Of Trance)


دانلود فايلها
Armin van Buuren – Armin Only Mirage Full HD
Armin van Buuren : Ultra Music Festival HD (2009–2012)
Armin van Buuren : Ultra Music Festival 2012 HD
Armin van Buuren : Live Ultra Music Festival 2014 HD
Armin van Buuren : Video Clips (2003 - 2011)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

10 پاسخ به “دانلود فول آلبوم آرمین ون بورن (Armin van Buuren)”

 1. messi گفت:

  ارمین ون بیورن خدای ترنس

 2. mahyar گفت:

  acant kharidam vali nemitunam down konam

 3. amir گفت:

  سلام
  من اکانت خریدم
  پس چرا دانلود نمیشه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 4. morteza گفت:

  مرسی از زحماتتون

 5. silent11 گفت:

  سلام ببخشید هرچی توسایت میگردمaviciiنیس,,اونکه کارش عالیه.اگه میشه کارهای جدیدش وبذارین

 6. silent11 گفت:

  موسیقی رو فقط و فقط و فقط باید با تیستو و ون بیورن و ای تی بی شناخت.فقط باید آهنگ اینارو گوش بدی,,همین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *