دانلود آلبوم موسیقی Delectus (2017) اثری از Vangelis

Vangelis
Artist
Delectus
Title
2017
Year Of Release
Electronic, Ambient, New Age
Genre
MP3
File Type
320 Kbps
Bitrate
09:30:22
Total Time
1.3 gb
Total Size
Universal International Music
Label

Vangelis – Delectus (13 CD Remastered Box Set) (2017)

دانلود آلبوم موسیقی Delectus اثری از Vangelis

 

Tracklist:

CD1 Earth (1973):

۰۱٫ Vangelis – Come On (Remastered)
۰۲٫ Vangelis – We Are All Uprooted (Remastered)
۰۳٫ Vangelis – Sunny Earth (Remastered)
۰۴٫ Vangelis – He-O (Remastered)
۰۵٫ Vangelis – Ritual (Remastered)
۰۶٫ Vangelis – Let It Happen (Remastered)
۰۷٫ Vangelis – The City (Remastered)
۰۸٫ Vangelis – My Face In The Rain (Remastered)
۰۹٫ Vangelis – Watch Out (Remastered)
۱۰٫ Vangelis – A Song (Remastered)

CD2 L’apocalypse Des Animaux (1973):

۰۱٫ Vangelis – Apocalypse des animaux – Générique (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – La petite fille de la mer (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Le singe bleu (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – La mort du loup (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – L’ours musicien (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Création du monde (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – La mer recommencée (Remastered 2016)

CD3 China (1979):

۰۱٫ Vangelis – Chung Kuo (Remastered)
۰۲٫ Vangelis – The Long March (Remastered)
۰۳٫ Vangelis – The Dragon (Remastered)
۰۴٫ Vangelis – The Plum Blossom (Remastered)
۰۵٫ Vangelis – The Tao Of Love (Remastered)
۰۶٫ Vangelis – The Little Fete (Remastered)
۰۷٫ Vangelis – Yin & Yang (Remastered)
۰۸٫ Vangelis – Himalaya (Remastered)
۰۹٫ Vangelis – Summit (Remastered)

CD4 Opera Sauvage (1979):

۰۱٫ Vangelis – Hymne (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – Rêve (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – L’enfant (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – Mouettes (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – Chromatique (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Irlande (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – Flamants roses (Remastered 2016)

CD5 See You Later (1980):

۰۱٫ Vangelis – I Can’t Take It Anymore (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – Multi-Track Suggestion (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Memories Of Green (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – Not A Bit – All Of It (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – Suffocation (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – See You Later (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – Neighbours Above (Remastered 2016)
۰۸٫ Vangelis – My Love (Remastered 2016)
۰۹٫ Vangelis – Domestic Logic 1 (Remastered 2016)

CD6 Chariots Of Fire (1981):

۰۱٫ Vangelis – Titles (Remastered)
۰۲٫ Vangelis – Five Circles (Remastered)
۰۳٫ Vangelis – Abraham’s Theme (Remastered)
۰۴٫ Vangelis – Eric’s Theme (Remastered)
۰۵٫ Vangelis – 100 Metres (Remastered)
۰۶٫ Vangelis – Jerusalem (Remastered)
۰۷٫ Vangelis – Chariots Of Fire (Remastered)

CD7 Antarctica (1983):

۰۱٫ Vangelis – Theme From Antarctica (Remastered)
۰۲٫ Vangelis – Antarctica Echoes (Remastered)
۰۳٫ Vangelis – Kinematic (Remastered)
۰۴٫ Vangelis – Song Of White (Remastered)
۰۵٫ Vangelis – Life Of Antarctica (Remastered)
۰۶٫ Vangelis – Memory Of Antarctica (Remastered)
۰۷٫ Vangelis – Other Side Of Antarctica (Remastered)
۰۸٫ Vangelis – Deliverance (Remastered)

CD8 Soil Festivities (1984):

۰۱٫ Vangelis – Soil Festivities: Movement 1 (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – Soil Festivities: Movement 2 (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Soil Festivities: Movement 3 (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – Soil Festivities: Movement 4 (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – Soil Festivities: Movement 5 (Remastered 2016)

CD9 Mask (1985):

۰۱٫ Vangelis – Mask: Movement 1 (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – Mask: Movement 2 (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Mask: Movement 3 (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – Mask: Movement 4 (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – Mask: Movement 5 (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Mask: Movement 6 (Remastered 2016)

CD10 Invisible Connections (1985):

۰۱٫ Vangelis – Invisible Connections (Remastered)
۰۲٫ Vangelis – Atom Blaster (Remastered)
۰۳٫ Vangelis – Thermo Vision (Remastered)

CD11 Short Stories (1990):

۰۱٫ Vangelis – Curious Electric (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – Each And Every Day (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Bird Song (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – I Hear You Now (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – The Road (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Far Away In Baagad (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – Love Is (Remastered 2016)
۰۸٫ Vangelis – One More Time (Remastered 2016)
۰۹٫ Vangelis – Thunder (Remastered 2016)
۱۰٫ Vangelis – Play Within A Play (Remastered 2016)

CD12 The Friends Of Mr. Cairo (1991):

۰۱٫ Vangelis – I’ll Find My Way Home (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – State Of Independence (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Beside (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – The Mayflower (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – The Friends Of Mr. Cairo (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Back To School (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – Outside Of This (Inside Of That) (Remastered 2016)

CD13 Private Collection (1993):

۰۱٫ Vangelis – Italian Song (Remastered 2016)
۰۲٫ Vangelis – And When The Night Comes (Remastered 2016)
۰۳٫ Vangelis – Deborah (Remastered 2016)
۰۴٫ Vangelis – Polonaise (Remastered 2016)
۰۵٫ Vangelis – He Is Sailing (Remastered 2016)
۰۶٫ Vangelis – Horizon (Remastered 2016)
۰۷٫ Vangelis – Song Is (Remastered 2016)

%دانلود آلبوم موسیقی Delectus (2017) اثری از Vangelis

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *