دانلود فول آلبوم دوک الینگتون – Duke Ellington

%دانلود فول آلبوم دوک الینگتون   Duke Ellington

دیسکوگرافی دوک الینگتون – Duke Ellington

ادوارد کندی الینگتون  ‏(۲۹ آوریل ۱۸۹۹ – ۲۴ مه ۱۹۷۴) معروف به دوک یکی از پیانونوازان و آهنگسازان و رهبران ارکستر بزرگ تاریخ موسیقی جاز در آمریکا بود. الینگتون حدود دو هزار اثر، از جمله کمدی‌های موزیکال، موسیقی برای باله و فیلم‌های سینمایی، یک اپرا و ترانه‌های کوتاه بی‌شمار و آثار سازی فراوانی را خلق کرد. او مخصوصاً برای گروه بزرگ جاز خود، آثاری را می‌نوشت و پیوسته نوازندگانی را که سبک‌های موسیقایی مشخصی داشتند، به کار می‌گرفت. او کارش را در دهه ۳۰ آغاز کرد و در تمام دوران فعالیت خود، همراه با گروهش سفر می‌کرد و حدود شانزده میلیون کیلومتر را پیمود و بیش از بیست هزار برنامه در سراسر آمریکا و ۶۵ کشور دنیا اجرا کرد.

 

 

۱۹۲۴ – ۱۹۲۷٫Duke Ellington – Ultimate Jazz Archive [320]
۱۹۲۶-۱۹۴۹٫Duke Ellington – Masterpieces 1926-1949 (4 CD Boxset) [320]
۱۹۲۷ – ۱۹۲۸٫Duke Ellington – The Chronogical Classics [192]
۱۹۳۲ – ۱۹۴۰٫Duke Ellington – Complete Brunswick (Columbia and Master, 11CD) [320]
۱۹۳۶ – ۱۹۵۰٫Duke Ellington and the Small Groups [320]
۱۹۳۹ – ۱۹۴۰٫Duke Ellington — The Duke In Boston [320]
۱۹۳۹ – ۱۹۴۱٫Duke Ellington — The Jimmy Blanton Era [320]
۱۹۳۹ – ۱۹۴۲٫Duke Ellington – The Blanton & Webster Band (3CD) [192]
۱۹۴۱- ۱۹۴۲٫Duke Ellington And His Orchestra [320]
۱۹۴۱ – ۱۹۴۷٫Duke Ellington – Ultimate Jazz Archive [320]
۱۹۴۳٫Duke Ellington – Carnegie Hall Concerts (2CD) [320]
۱۹۴۴ – ۱۹۴۶٫Duke Ellington – Black, Brown And Beige (3CD) [192]
۱۹۴۶٫Duke Ellington – The Arrival Of Billy Strayhorn [192]
۱۹۴۶٫Duke Ellington with Django Reinhardt – The Great Chicago Concerts (2CD) [320]
۱۹۴۷٫Duke Ellington – The Carnegie Hall Concerts (2CD) [320]
۱۹۵۰٫Duke Ellington — Masterpieces By Ellington [320]
۱۹۵۱-۱۹۵۸٫Duke Ellington Presents The Soloists Of His Orchestra [320]
۱۹۵۲٫Duke Ellingto – From The Blue Note Chicago [192]
۱۹۵۳-۱۹۵۵٫Duke Ellington – The Complete Capitol Recordings of Duke Ellington (5CD) [320]
۱۹۵۳٫Duke Ellington & His Orchestra – Uptown [320]
۱۹۵۶٫Duke Ellington — Ellington At Newport (2CD) [320]
۱۹۵۷٫Duke Ellington — Indigos [320]
۱۹۵۷٫Duke Ellington – Such Sweet Thunder [320]
۱۹۵۸٫Duke Ellington — At The Alhambra [320]
۱۹۵۸٫Duke Ellington – Ellington Indigos (LP)
۱۹۵۸٫Duke Ellington & His Orchestra Featuring Mahalia Jackson – Black Brown & Beige [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington – Anatomy Of A Murder [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington – Festival Session [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington — Jazz Party (Columbia) [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington – Jazz Party In Stereo [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington & Johnny Hodges – Back to Back [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington & Johnny Hodges – Side by Side [320]
۱۹۵۹٫Duke Ellington – Live at the Blue Note (2CD)[320]
۱۹۶۰٫Duke Ellington – Peer Gynt Suites, Suite Thursday [320]
۱۹۶۰٫Duke Ellington – Piano In The Background [320]
۱۹۶۰٫Duke Ellington – Plays Tchaikovsky Nutcracker [320]
۱۹۶۰٫Duke Ellington – Unknown Session [320]
۱۹۶۱٫Duke Ellington – Piano In The Foreground [320]
۱۹۶۱٫Duke Ellington – Piano In The Foreground (другое издание) [۳۲۰]
۱۹۶۱٫Louis Armstrong Meets Duke Ellington [320]
۱۹۶۲٫Duke Ellington and his Orchestra featuring Paul Gonsalves [320]
۱۹۶۲٫Duke Ellington – Jump for Joy (Jazz Hour – vol.2) [320]
۱۹۶۲٫Duke Ellington – Money Jungle [320]
۱۹۶۳٫Duke Ellington – Afro Bossa & Concert In The Virgin Islands [320]
۱۹۶۳٫Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach – Money Jungle [320]
۱۹۶۳٫Duke Ellington – Jazz Violin Session [320]
۱۹۶۳٫Duke Ellington Meets Coleman Hawkins (LP) [320]
۱۹۶۴٫Duke Ellington – Harlem [320]
۱۹۶۴٫Duke Ellington – The Great London Concerts [320]
۱۹۶۶-۱۹۷۰٫Duke Ellington – The Pianist [320]
۱۹۶۶٫Duke Ellington – caravan (The Popular Duke Ellington) [320]
۱۹۶۶٫Duke Ellington – Soul Call [320]
۱۹۶۶٫Duke Ellington — The Popular Duke Ellington [320]
۱۹۶۷٫Duke Ellington – … and His Mother Called Him Bill [320]
۱۹۶۷٫Duke Ellington – Intimacy Of The Blues [320]
۱۹۶۷٫Duke Ellington – Lotus Blossom [320]
۱۹۶۸٫Duke Ellington & His Orchestra – Second Sacred Concert ( 2LP) [320]
۱۹۶۸٫Duke Ellington & His Orchestra — Yale Concert [320]
۱۹۶۸٫Duke Ellington — Live in Mexico [320}
۱۹۶۹٫Duke Ellington – All-Star White House Tribute [320]
۱۹۶۹٫Duke Ellington — Standards [320]
۱۹۷۰٫Duke Ellington — In Concert, Piano Solo & Orchestra [320]
۱۹۷۰٫Duke Ellington – Latin American Suite [320]
۱۹۷۱٫Duke Ellington – Afro-Eurasian Eclipse [320]
۱۹۷۱٫Duke Ellington – New Orleans Suite [320]
۱۹۷۱٫Duke Ellington — Togo Brava Suite [320]
۱۹۷۲٫Duke Ellington – Live At The Whitney [320]
۱۹۷۲٫Duke Ellington & Ray Brown – This One’s For Blanton [320]
۱۹۷۳٫Duke Ellington & Teresa Brewer — It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing [320]
۱۹۷۳٫Duke Ellington — The Great Paris Concert (2LP) [320]
۱۹۷۴٫Duke Ellington Quartet – Duke’s Big 4 [320]
۱۹۷۵٫Duke Ellington And His Orchestra (AMIGA, LP) [320]
۱۹۸۱٫Duke Ellington – Sophisticated Ellington (LP) [320]
۱۹۸۴٫Duke Ellington – duke 56 & 62, vol.3 (LP) [320]
۱۹۸۴٫Duke Ellington – Great Times! Piano Duets with Billy Strayhorn [320]
۱۹۸۶٫Duke Ellington – In the Uncommon Market (Live 1963-1966) [320]
۱۹۸۹٫Duke Ellington – Early Ellington (1927 – 1934) [320]
۱۹۸۹٫Duke Ellington – Piano Reflections [320]
۱۹۸۹٫Duke Ellington – Recollections Of The Big Band Era [160]
۱۹۸۹٫Duke Ellington – Swing 1930 To 1938 [320]
۱۹۸۹٫Duke Ellington – The Great Paris Concert (2CD)[320]
۱۹۹۰٫Duke Ellington And His Famous Orchestra (1932—۱۹۴۱) [۳۲۰]
۱۹۹۰٫Duke Ellington – Top Jazz [320]
۱۹۹۱٫Duke Ellington – Braggin’ in Brass (The Immortal 1938 Year, 2CD) [192]
۱۹۹۱٫Duke Ellington – The Chronological Classics 1929-1930 [320]
۱۹۹۱٫Duke Ellington – The OKeh Ellington (2CD) [320]
۱۹۹۲٫Duke Ellington – Best Of Duke Ellington [320]
۱۹۹۲٫Duke Ellington – The Chronogical Classics (1932-1933) [320]
۱۹۹۲٫Duke Ellington — The Intimate Ellington [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington and His Orchestra – En Concert avec Europe 1[320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – Stereo Reflections In Ellington (1932-1942) [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – The Chronogical Classics (1937, vol.2) [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – The Chronogical Classics (Vol. 3, 1938) [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – The Chronological Classics 1938 [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – The Duke’s Men-Small Groups (4 CD) [320]
۱۹۹۳٫Duke Ellington – Verve Jazz Masters 4 [320]
۱۹۹۴٫Duke Ellington – 16 Most Requested Songs [320]
۱۹۹۵٫Duke Ellington – Jazz & Blues Collection [320]
۱۹۹۵٫Duke Ellington – Take The ‘A’ Train [320]
۱۹۹۵٫Duke Ellington – The Best Of Duke Ellington [320]
۱۹۹۶٫Duke Ellington And His Orchestra – Fargo 1940 (2CD) [320]
۱۹۹۶٫Duke Ellington – Cotton Club 1938 (2 CD) [320]
۱۹۹۶٫Duke Ellington — The Private Collection (BoxSet 10 CD) [320]
۱۹۹۷٫Duke Ellington – A Portrait of (2CD)
۱۹۹۸٫Duke Ellington – Blues In Orbit [320]
۱۹۹۸٫Duke Ellington – Jazz Instumental [320]
۱۹۹۹٫Duke Ellington – 70th Birthday Concert (2CD) [320]
۱۹۹۹٫Duke Ellington – Duke Ellington In Sweden 1973 [320]
۱۹۹۹٫The Duke Ellington Centennial Edition (24 CD, 1927 – 1973) [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – Ken Burns Jazz [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – Second Sacred Concert (1968) [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – Sir Duke [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – The Far East Suite [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – The Great Duke Ellington [320]
۲۰۰۰٫Duke Ellington – The Very Best of Duke [192]
۲۰۰۱٫Duke Ellington – Concert Of Sacred Music (1965) [320]
۲۰۰۱٫Duke Ellington & Count Basie – First Time!Count Meets Duke [320]
۲۰۰۱٫Duke Ellington & His Orchestra – The Ellington Suites [320]
۲۰۰۱٫Duke Ellington – Jazzmasters [320]
۲۰۰۱٫Duke Ellington – Love Songs (1948-1963) [320]
۲۰۰۱٫Duke Ellington – The Alternative Takes Vol.1-3 (3CD) [320]
۲۰۰۲٫Duke Ellington – 24 Carat Gold Edition ( 10 CD-Box) [320]
۲۰۰۲٫Duke Ellington – The Quintessence, New York-Chicago-Hollywood (1926-1941, 2CD) [320]
۲۰۰۳٫Duke Ellington – Hot Summer Dance (1960) [320]
۲۰۰۴٫Duke Ellington – Black And Tan Fantasy (2CD) [320]
۲۰۰۴٫Duke Ellington – Jazz Moods Hot [320]
۲۰۰۵٫Duke Ellington – In A Sentimental Mood [320]
۲۰۰۶٫Duke Ellington with the Ron Collier Orchestra – Collages [320]
۲۰۰۸٫Duke Ellington – New York New York [VBR 119 – 188]
۲۰۰۸٫Duke Ellington – Original Masters. The Best Of Duke Ellington [320]
۲۰۰۸٫Duke Ellington – The Best Of, Columbia & RCA Original Masters (1932-1939) {4CD Box-Set} [320]
۲۰۰۹٫Duke Ellington – Original Album Series (5CD) {RHINO}[320]
۲۰۰۹٫ Duke Ellington – Retrospection (The Piano Sessions) [320]
۲۰۱۰٫Duke Ellington – Golden Greats 3 CD Boxset [320]
۲۰۱۱٫Duke Ellington – At His Very Best [320]
۲۰۱۱٫Duke Ellington – At the Cotton Club [320]

 

 


دانلود فايلها

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *