دانلود آلبوم Bach : French Suites, BWV 812-817 اثری از Vladimir Ashkenazy

Vladimir Ashkenazy
Artist
Bach : French Suites, BWV 812-817
Title
2017
Year Of Release
Classical
Genre
FLAC
File Type
Lossless
Bitrate
01:22:48
Total Time
288 mb
Total Size

Vladimir Ashkenazy – Bach : French Suites, BWV 812-817 (2017)

 

 

۰۱٫ J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-1. Allemande
۰۲٫ J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-2. Courante
۰۳٫ J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-3. Sarabande
۰۴٫ J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-4. Menuet I-II
۰۵٫ J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-5. Gigue
۰۶٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-1. Allemande
۰۷٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-2. Courante
۰۸٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-3. Sarabande
۰۹٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-4. Air
۱۰٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-5. Menuet
۱۱٫ J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-6. Gigue
۱۲٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-1. Allemande
۱۳٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-2. Courante
۱۴٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-3. Sarabande
۱۵٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-4. Menuet I-II
۱۶٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-5. Gavotte
۱۷٫ J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-6. Gigue
۱۸٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-1. Allemande
۱۹٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-2. Courante
۲۰٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-3. Sarabande
۲۱٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-4. Gavotte
۲۲٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-5. Air
۲۳٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-6. Menuet
۲۴٫ J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-7. Gigue
۲۵٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-1. Allemande
۲۶٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-2. Courante
۲۷٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-3. Sarabande
۲۸٫ J.S. Bach: French Suite No.5 In G, BWV 816-4. Gavotte
۲۹٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-5. Bourrée
۳۰٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-6. Loure
۳۱٫ J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-7. Gigue
۳۲٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-1. Allemande
۳۳٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-2. Courante
۳۴٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-3. Sarabande
۳۵٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-4. Gavotte
۳۶٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-5. Menuet Polonaise
۳۷٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-6. Bourrée
۳۸٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-7. Petit Menuet
۳۹٫ J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-8. Gigue


دانلود فايلها
Vladimir Ashkenazy - Bach : French Suites, BWV 812-817 (2017)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *