آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف-Vol 3

%آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف Vol 3

Artist: VA
Title Of Album: The World Classics of Modern Treatments Vol. 3
Year Of Release: 2012
Genre: Classical
Quality: Mp3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: Unknown
Total Size: 616 Mb

در پست های قبلی سایت قسمت اول و دوم مجمموعه ی The World Classics of Modern Treatments را برای شما عزیزان قرار دادیم.مجموعه در هر قسمت شامل تعداد زیادی موسیقی های کلاسیک از هنرمندان مختلف میباشدقسمت سوم این مجموعه زیبا نیز شامل ۷۵ تراک میباشد که در این پست از شما عزیزان دعوت میکنیم قسمت سوم و آخرین آلبوم این مجموعه زیبا را دریافت نمایید

آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف-Vol 2

%آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف Vol 2

Artist: VA
Title Of Album: The World Classics of Modern Treatments Vol. 2
Year Of Release: 2012
Genre: Classical
Quality: Mp3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: Unknown
Total Size: 700 Mb

در پست های قبلی سایت قسمت اول مجمموعه ی The World Classics of Modern Treatments را برای شما عزیزان قرار دادیم.مجموعه در هر قسمت شامل تعداد زیادی موسیقی های کلاسیک از هنرمندان مختلف میباشدقسمت دوم این مجموعه زیبا شامل ۸۵ تراک میباشد که در این پست از شما عزیزان دعوت میکنیم قسمت دوم این مجموعه زیبا را دریافت نمایید

آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف-Vol 1

%آلبوم مجموعه آثار کلاسیک جهان از هنرمندان مختلف Vol 1

Artist: VA
Title Of Album: The World Classics of Modern Treatments Vol. 1
Year Of Release: 2011
Genre: Classical
Quality: Mp3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: Unknown
Total Size: 637 Mb

در این پست مجموعه ای با عنوان The World Classics of Modern Treatments محصول سال ۲۰۱۱ میلادی از هنرمندان مختلف را قرار دادیم.در این مجموعه بینظیر شاهد ۷۵ تراک از موسیقی های کلاسیک جهانی از هنرمندان مختلف هستیم که در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنیم قسمت اول این مجموعه بینظیر را دریافت نمایید