دانلود Mozart : Die Schuldigkeit des Ersten Gebots

%دانلود Mozart : Die Schuldigkeit des Ersten Gebots

Classical Opera Company  Mozart : Die Schuldigkeit des Ersten Gebots
Genre: Classical
Year Of Release : 2013
File size: 250 MB

Quality : MP3

Bitrate : 320 kbps

 

 

 

Tracklist:

CD1:

01. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Sinfonia
02. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Die lo?blich’ und gerechte Bitte” (Gerechtigkeit, Christgeist, Barmherzigkeit)
03. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 1, Aria, “Mit Jammer muß ich schauen” (Christgeist)
04. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “So vieler Seelen Fall” (Barmherzigkeit, Gerechtigkeit)
05. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 2, Aria, “Ein ergrimmter Lo?we bru?llet” (Barmherzigkeit)
06. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Was glaubst du” (Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Christgeist)
07. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Accompanied recitative, “Wenn aus so vieler Tausend Mund” (Christgeist, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit)
08. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 3, Aria, “Erwache, fauler Knecht” (Gerechtigkeit)
09. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Er reget sich” (Christgeist, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit)
10. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Accompanied recitative, “Wie, wer erwecket mich?” (Der Christ, Weltgeist, Christgeist)
11. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 4, Aria, “Hat der Scho?pfer dieses Leben” (Weltgeist)
12. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Accompanied recitative, “Daß Tra?ume Tra?ume sind” (Der Christ)
13. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 5, Aria, “Jener Donnerworte Kraft” (Der Christ)

CD2:

01. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Ist dieses, o so zweifle nimmermehr” (Weltgeist, Der Christ, Christgeist)
02. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 6, Aria, “Schildre einen Philosophen” (Weltgeist)
03. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Wen ho?r’ ich nun hier” (Weltgeist, Der Christ, Christgeist)
04. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No.7, Aria, “Manches U?bel will zuweilen” (Christgeist)
05. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Er ha?lt mich einem Kranken gleich” (Der Christ, Christgeist, Weltgeist)
06. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: Recitative, “Hast du nunmehr erfahren” (Barmherzigkeit, Christgeist, Gerechtigkeit)
07. Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35: No. 8, Trio, “Laßt mir eurer Gnade Schein” (Christgeist, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit)

 


دانلود فايلها
Classical Opera Company – Mozart: Die Schuldigkeit des Ersten Gebots, K. 35 (2013)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *