دانلود مجموعه Lethal Weapon Soundtrack Collection

دانلود مجموعه Lethal Weapon Soundtrack Collection

%دانلود مجموعه Lethal Weapon Soundtrack Collection

Artist: VA
Title Of Album: Lethal Weapon Soundtrack Collection
Year Of Release: 2013
Label: La-La Land Records
Genre: Soundtrack, OST, Orchestral, Jazz, Blues
Quality: MP3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: 8CD
Total Size:1,05 Gb

مجموعه موسیقی متن فیلم Lethal Weapon Soundtrack Collection هم اکنون از رسانه رادیو باران منتشر شد…

 Track List :

Disc One
1. Jingle Bell Rock 2:03
-vocal by Bobby Helms
2. Amanda †3:44
3. Meeting Martin Riggs/Roger's Daughter 1:20
4. She Just Dove †1:03
5. Coke Deal †1:59
6. Suicide †2:26
7. Meet Your New Partner * 2:35
8. Burning Joshua :51
9. The Jumper 4:51
10. Rog and Riggs Confront 1:33
11. Drive to Dealer's House 2:43
12. Dealer's House/Swimming Pool †3:03
13. Took a Lot of Guts */Riggs' Soliloquy 1:36
14. Porno Tape 1:20
15. Firing Range * 1:33
16. Dixie's House */Alfred * 2:10
17. The Hunsacker Story * 3:03
18. Helicopter */Riggs Walks to Tart * 1:47
19. Riggs Gets Shot †1:00
20. They've Got My Daughter/Is Riggs Dead? Or What? * 2:31
21. The Desert †8:56
22. Hummingbird Treatment */Riggs Escapes 4:49
23. We're Leaving 4:11
24. General's Car 1:42
25. S.O.B. Knows Where I Live †1:17
26. Yard Fight/Graveside 5:57
Total time Disc One: 70:54

Disc Two
Original Soundtrack Album
1. Lethal Weapon 2:41
-performed by Honeymoon Suite
2. Amanda 3:07
3. Meet Martin Riggs 5:22
4. Roger 4:01
5. Coke Deal 4:16
6. Mr. Joshua 4:06
7. They've Got My Daughter 1:03
8. The Desert 7:44
9. Nightclub 3:39
10. The Weapon 4:25

Additional Tracks
11. Suicide (original) 1:38
12. Suicide (alternate)* 2:34
13. Helicopter (alternate mix)* 1:39
14. S.O.B. Knows Where I Live (orchestra only) 1:17
Total time Disc Two: 47:43
Total time: 118:37
* previously unreleased
†contains previously unreleased material

LETHAL WEAPON 2
Music by Michael Kamen, Eric Clapton, and David Sanborn

Disc Three
1. Main Title */Chase the Red BMW */Krugerrand * 7:08
2. Riggs' Shoulder * 2:52
3. Pieter Shoots Hans * /The Gold Pen */Rog Is Taped * /Hotel—Meeting Leo * /Pool Fall * 7:31
4. You're Black, I'm Mad */Drive to Stilt House */Stilt House Fight * 3:40
5. Mulholland Chase * 2:51
6. Meeting Rudd */Bust * 3:24
7. Rubber Tree */Goodnight Mr. Rudd * 2:13
8. Haunting Rudd * 2:11
9. Finding Roger on the Toilet */Bomb Reveal */Bomb Squad Arrives * 2:57
10. Riggs & Murtaugh in Toilet */After the Toilet Bomb * 2:56
11. Sneaking Into the Embassy */So Long and Thanks for the Fish */Leo Loses Door * 6:18
12. Wyler is Shot * 1:43
13. Card House Explosion */Rika Lerve*/The Alba Varden/Nail Gun Fight 5:30
14. Helicopters Approach */Helicopter Attack †5:30
15. You Can Stay With Me †/Riggs Captured/Riggs Fights Back * 4:51
16. Carrying Rika on the Beach * 3:11
Total time Disc Three: 65:17

Disc Four
1. Stilt House Falls * 2:42
2. Drive to Shipyard †1:53
3. Locked Into a Container */Out of Container */Ship Fight * 3:08
4. Ballet Fight */Riggs is Shot * 3:36
5. Knockin' on Heaven's Door/Riggs Dying 2:21
Original Soundtrack Album
6. Cheer Down 4:08
-performed by George Harrison
7. Still Cruisin' (After All These Years) 3:36
-performed by The Beach Boys
8. Knockin' on Heaven's Door 4:58
-performed by Randy Crawford
9. Riggs 5:16
10. The Embassy 5:37
11. Riggs and Roger 5:53
12. Leo 3:43
13. Goodnight Rika 4:05
14. The Stilt House 4:21
15. The Shipyard 4:46
Total time Disc Four: 60:13
Total time 125:30
* previously unreleased
†contains previously unreleased material

LETHAL WEAPON 3
Music by Michael Kamen, Eric Clapton, and David Sanborn

Disc Five
1. Trust Me * 3:34
2. Afterglow :57
3. Jaywalker * 2:01
4. Armoured Car Chase * 4:33
5. Leo Getz †3:20
6. Concrete Death †1:59
7. Rianne's Big Break * 2:16
8. Locker Room * :43
9. Firing Range * :59
10. Jack Kills Billy * 3:15
11. Hockey Game * :58
12. Dum-Dum Wound * 1:07
13. Shooting Darryl, Part 1 †3:12
14. Shooting Darryl, Part 2/Step Into My Office †2:17
15. Man's Best Friend †/Lorna's First Fight * 6:41
16. Scars */Love Scene * 3:45
17. Roger's Boat †5:28
18. Shaving * 1:17
19. Gun Montage */Lorna's Second Fight * 3:33
20. Captain Abducted/Captain and Travis * 1:34
21. Unauthorized Access * 1:57
22. Gun Battle †3:47
23. Riggs Falls * 2:11
24. Drive to Housing Development †/On Three * 3:34
25. Fire/Fire Battle */A Quiet Evening by the Fire 7:01
Total time Disc Five: 72:46

Disc Six
Original Album
1. It's Probably Me 6:24
-performed by Sting with Eric Clapton
2. Runaway Train 5:26
-performed by Elton John and Eric Clapton
3. Grab the Cat 1:36
4. Leo Getz Goes to the Hockey Game 3:00
5. Darryl Dies 4:56
6. Riggs and Rog 2:55
7. Roger's Boat 5:02
8. Armour Piercing Bullets 4:35
9. God Judges Us By Our Scars 1:59
10. Lorna – A Quiet Evening by the Fire 3:37

Additional Tracks
11. Leo Getz (alternate) * 2:38
12. Armoured Car Chase (no overlay) * 4:33
13. Gun Battle (alternate) * 5:26
14. I Can't Retire †1:30
Total time Disc Six: 53:49
Total time: 126:35
* previously unreleased
†contains previously unreleased material

LETHAL WEAPON 4
Music by Michael Kamen, Eric Clapton, and David Sanborn

Disc Seven
1. Don't Turn/Cute Shorts 3:10
2. Leo's Shark/Boys on Boat 3:24
3. Freighter 5:57
4. The Payoff 1:14
5. Slaves 1:14
6. Butters' Intro 2:06
7. Lifeboat 1:12
8. Marriage Talk 3:30
9. Chinese Food 2:20
10. Freeing Slaves 2:38
11. Birdman News/Butters Likes Me 2:10
12. Drive to Uncle Benny's/Leo Gets Arrested 1:40
13. Uncle Benny's Restaurant 1:15
14. Chinatown Chase 3:27
15. Riggs Falls 1:25
16. Tequila 2:08
17. Chinese Prison 1:21
18. Locker Room 2:15
19. Cell Phone 2:49
20. House Fight 2:41
21. Ku Attacks 3:11
Total time Disc One: 51:50

Disc Eight
1. Freeway Chase 4:51
2. Riggs on Table 4:03
3. Four Fathers 2:33
4. Holiday Talk 1:14
5. Hong with Money/Money Montage 3:31
6. Baby Train 4:50
7. Warehouse Fight/Showdown 4:58
8. Underwater Fight 3:43
9. Underwater Fight Concludes 1:43
10. Murtaugh to the Rescue 2:52
11. Cemetery 3:36
12. Hospital/Babies 2:46

Additional Cues
13. Butters' Intro (alternate) 1:45
14. Chinatown Chase (alternate) 3:25
15. Wild Takes 2:07
Total time Disc Eight: 48:30
Total time: 100:20


دانلود فايلها
Lethal Weapon 1 (1987)
Lethal Weapon 2 (1989)
Lethal Weapon 3 (1992)
Lethal Weapon 4 (1998)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *