دانلود آلبوم Antonio Caldara اثر لیلی شایق و Amandine Beyer

Amandine Beyer , Leila Schayegh : Antonio Caldara : Trio Sonatas

%دانلود آلبوم Antonio Caldara اثر لیلی شایق و Amandine BeyerArtist: Amandine Beyer, Leila Schayegh
Title Of Album: Antonio Caldara: Trio Sonatas
Year Of Release: 2015
Label: Glossa
Genre: violin, classical
Quality: Mp3, 320 kbps
Total Time: 01:12:33
Total Size: 173 Mb

آلبوم موسیقی کلاسیک Antonio Caldara: Trio Sonatas  اثر  Amandine Beyer و Leila Schayegh از رادیو باران منتشر شد …

 

 

 Track List :

01. Sonata a 3 in B flat major. Op. 1, No. 4 : Trio Sonata in B-Flat Major. Op. 1 No. 4: I. Grave (2:27)
02. Sonata a 3 in B flat major. Op. 1, No. 4 : Trio Sonata in B-Flat Major. Op. 1 No. 4: II. Allegro (2:09)
03. Sonata a 3 in B flat major. Op. 1, No. 4 : Trio Sonata in B-Flat Major. Op. 1 No. 4: III. Adagio (2:47)
04. Sonata a 3 in B flat major. Op. 1, No. 4 : Trio Sonata in B-Flat Major. Op. 1 No. 4: IV. Allegro (1:33)
05. Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 : Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4: I. Alemanda (3:27)
06. Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 : Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4: II. Corrente (1:48)
07. Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 : Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4: III. Gavota (1:33)
08. Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 : Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4: IV. Giga (0:59)
09. Sonata a 3 in D minor. Op. 1. No. 12 : Trio Sonata in D Minor. Op. 1 No. 12:1. Adagio – Presto – Adagio – Presto – Adagio (2:27)
10. Sonata a 3 in D minor. Op. 1. No. 12 : Trio Sonata in D Minor. Op. 1 No. 12: II. Allegro assai (3:10)
11. Sonata a 3 in D minor. Op. 1. No. 12 : Trio Sonata in D Minor. Op. 1 No. 12: III. Adagio (2:09)
12. Sonata a 3 in D minor. Op. 1. No. 12 : Trio Sonata in D Minor. Op. 1 No. 12: IV. Allegro (1:34)
13. Sonata da camera. Op. 2. No. 11 : Sonata da camera. Op. 2 No. 11:1. Preludio (3:15)
14. Sonata da camera. Op. 2. No. 11 : Sonata da camera. Op. 2 No. 11: II. Alemanda (1:39)
15. Sonata da camera. Op. 2. No. 11 : Sonata da camera. Op. 2 No. 11: III. Sarabanda (2:46)
16. Sonata da camera. Op. 2. No. 11 : Sonata da camera. Op. 2 No. 11: IV. Giga (1:39)
17. Sonata a 3 in E minor. Op. 1. No. 5 : Trio Sonata in E Minor. Op. 1 No. 5:1. Grave (2:45)
18. Sonata a 3 in E minor. Op. 1. No. 5 : Trio Sonata in E Minor. Op. 1 No. 5: II. Vivace (1:44)
19. Sonata a 3 in E minor. Op. 1. No. 5 : Trio Sonata in E Minor. Op. 1 No. 5: III. Adagio (2:27)
20. Sonata a 3 in E minor. Op. 1. No. 5 : Trio Sonata in E Minor. Op. 1 No. 5: IV. Vivace (1:16)
21. Sonata da camera in F major. Op. 2. No. 8 : Sonata da camera in F Major. Op. 2 No. 8: I Preludio (1:36)
22. Sonata da camera in F major. Op. 2. No. 8 : Sonata da camera in F Major. Op. 2 No. 8: II Alemanda (1:54)
23. Sonata da camera in F major. Op. 2. No. 8 : Sonata da camera in F Major. Op. 2 No. 8: III. Corrente (1:46)
24. Sonata da camera in F major. Op. 2. No. 8 : Sonata da camera in F Major. Op. 2 No. 8: IV. Tempo di sarabanda (3:38)
25. Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6 : Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6:1. Grave (2:42)
26. Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6 : Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6: II. Presto (2:09)
27. Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6 : Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6: III. Adagio (2:04)
28. Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6 : Trio Sonata in C Minor. Op. 1 No. 6: IV. Allegro (2:04)
29. Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 : Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2:1. Preludio. Largo (1:54)
30. Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 : Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2: II. Allemanda. Allegro (1:11)
31. Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 : Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2: III. Corrente. Allegro spiritoso (2:12)
32. Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 : Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2: IV. Gavotta. Allegro (0:54)
33. Chiaccona in B flat major. Op. 2, No. 12 : Chiaccona in B-Flat Major. Op. 2, No. 12 (4:44)


دانلود فايلها
Amandine Beyer Leila Schayegh – Antonio Caldara: Trio Sonatas

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *