دانلود آلبوم موسیقی Conducts Music From Star Wars اثر John Williams

John Williams : Conducts Music From Star Wars Soundtrack

%دانلود آلبوم موسیقی Conducts Music From Star Wars اثر John Williams

Composer : John Williams

Genre : Score

Year Of Release : 2015

File size : 300 MB

Audio codec : MP3

Audio Bitrate : 320 kbps

Track List :

01. Williams: Star Wars, Main Title (05:38)
02. Williams: Star Wars, Princess Leia (04:07)
03. Williams: The Empire Strikes Back, The Asteroid Field (04:16)
04. Williams: The Empire Strikes Back, The Imperial March (03:08)
05. Williams: The Empire Strikes Back, Yoda’s Theme (03:23)
06. Williams: Return Of The Jedi, Jabba The Hutt (03:35)
07. Williams: Return of The Jedi, Luke & Leia Theme (04:27)
08. Williams: Return Of The Jedi, Parade Of The Ewoks (03:34)
09. Williams: Return Of The Jedi, The Forest Battle (04:06)
10. Williams: Close Encounters Of The Third Kind, Suite (10:08)
11. Williams: E.T., Adventures On Earth (09:15)
12. Williams: E.T., Flying Theme (03:45)
13. R. Strauss: Also sprach Zarathustra, Op.30 (01:50)
14. Goldsmith: Alien: Closing Title (02:50)
15. Philips: Battlestar Galactica: Main Title (03:28)
16. Goldsmith: Star Trek, The Motion Picture: Main Title (04:07)
17. Courage: Star Trek The Television Show: Main Theme (03:40)
18. Constant: Twilight Zone, Arr. Stu Philips, Twilight Zone: Theme And Variations (03:43)
19. Holst: The Planets, op.32, 1. Mars, The Bringer Of War (06:47)
20. Holst: The Planets, op.32, 2. Venus, The Bringer Of Peace (08:24)
21. Holst: The Planets, op.32, 3. Mercury, The Winged Messenger (04:13)
22. Holst: The Planets, op.32, 4. Jupiter, The Bringer Of Jollity (07:57)
23. Holst: The Planets, op.32, 5. Saturn, The Bringer Of Old Age (08:28)
24. Holst: The Planets, op.32, 6. Uranus, The Magician (05:58)
25. Holst: The Planets, op.32, 7. Neptune, The Mystic (08:20)


دانلود فايلها
John Williams - Conducts Music From Star Wars

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *