دانلود آلبوم موسیقی Works for Violin & Piano اثر Tanja Becker-Bender

Tanja Becker-Bender – Bartók : Works for Violin & Piano (2016)

%دانلود آلبوم موسیقی Works for Violin & Piano اثر Tanja Becker Bender

Composer : Tanja Becker-Bender

Genre : Classical

Year Of Release : 2016

File size : 345 MB

Audio codec : MP3

Audio Bitrate : 320 kbps

Track List :

01. Violin Rhapsody No. 1, Sz. 86, BB 94 – I. Lassu: Moderato (4:08)
02. Violin Rhapsody No. 1, Sz. 86, BB 94 – II. Friss: Allegretto moderato (5:28)
03. Violin Sonata No. 1, Sz. 75, BB 84 – I. Allegro appassionato (11:59)
04. Disco Music Anni 70, Vol. 2 (10:52)
05. Violin Sonata No. 1, Sz. 75, BB 84 – III. Allegro (9:56)
06. Violin Rhapsody No. 2, Sz. 90, BB 96 – I. Lassu: Moderato (4:07)
07. Violin Rhapsody No. 2, Sz. 90, BB 96 – II. Friss: Allegro moderato (5:58)
08. Violin Sonata No. 2, Sz. 76, BB 85 – I. Molto moderato (8:10)
09. Violin Sonata No. 2, Sz. 76, BB 85 – II. Allegretto (11:22)
10. Violin Sonata in E Minor, Sz. 20, BB 28 – I. Allegro moderato (molto rubato) (9:19)
11. Violin Sonata in E Minor, Sz. 20, BB 28 – II. Andante (9:31)
12. Violin Sonata in E Minor, Sz. 20, BB 28 – III. Vivace (9:25)
13. Sonata for Solo Violin, Sz. 117, BB 124 – I. Tempo di ciaccona (8:30)
14. Sonata for Solo Violin, Sz. 117, BB 124 – II. Fuga: Risoluto, non troppo vivo (4:33)
15. Sonata for Solo Violin, Sz. 117, BB 124 – III. Melodia: Adagio (6:39)
16. Sonata for Solo Violin, Sz. 117, BB 124 – IV. Presto (5:18)
17. Piano Sonata, Sz. 80, BB 88 – I. Allegro moderato (4:39)
18. Piano Sonata, Sz. 80, BB 88 – II. Sostenuto e pesante (4:36)
19. Piano Sonata, Sz. 80, BB 88 – III. Allegro molto (3:29)
20. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 1. Jocul cu bata (Stick Dance) (1:17)
21. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 2. Braul (Sash Dance) (0:28)
22. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 3. Pe loc (In One Place) (0:57)
23. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 4. Buciumeana (Horn Dance) (1:16)
24. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 5. Poarga Romaneasca (Romanian Polka) (0:27)
25. Romanian Folk Dances, Sz. 56, BB 68 (Arr. Z. Szekely for Violin & Piano) – No. 6. Maruntel (Fast Dance) (0:59)
26. Andante in A Major, BB 26b (3:12)


دانلود فايلها
Tanja Becker-Bender – Bartók : Works for Violin & Piano (2016)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *