دانلود 100 قطعه از آثار برتر فردریک شوپن از هنرمندان مختلف

Various Artists
Artist
100 Best Chopin
Title
2009
Year Of Release
Classical
Genre
M4A,Mp3
File Type
256 , 320 Kbps
Bitrate
06:24:30
Total Time
883,79 MB
Total Size
EMI
Label

دانلود 100 قطعه برتر از آثار فردریک شوپن

مجموعه 100 Best Chopin آلبومی متشکل از 100 قطعه کلاسیک برتر از فردریک شوپن میباشد که توسط کمپانی ایمی منتشر شده است.هم اکنون از شما عزیزان دعوت میکنیم تا این مجموعه ارزشمند و گلچین شده را که شامل 6 CD میباشد دریافت نمایید.

تراک لیست:

01. Waltzes: No. 1 in E-Flat, Op. 18 (05:08)
02. Waltzes: No. 2 in A-Flat Major, Op. 34, No. 1 (‘Valse Brillante’) (04:52)
03. Waltzes: No. 3 in A Minor, Op. 34, No. 2 (05:27)
04. Waltzes: No. 4 in F Major, Op. 34, No. 3 (‘Valse Brillante’) (02:01)
05. Waltzes: No. 5 in A-Flat Major, Op. 42 (‘Grande Valse’) (03:52)
06. Waltz in D-Flat, Op. 64, No. 1 ‘Minute’ (01:54)
07. Waltz in C-Sharp Minor, Op. 64, No. 2 – Tempo Giusto (03:35)
08. Waltzes: Waltz in A-Flat Major, Op. 64, No. 3 – Moderato (03:19)
09. Waltzes: No. 9 in A-Flat Major, Op. 69, No. 1 (05:05)
10. Waltzes: No. 10 in B Minor, Op. 69, No. 2 (04:08)
11. Waltzes: No. 11 in G-Flat Major, Op. 70 – 1 (01:58)
12. Waltzes: No. 12 in F Minor, Op. 70 – 2 (02:44)
13. Waltzes: No. 13 in D-Flat Major, Op. 70 – 3 (02:34)
14. Waltzes: No. 14 in E Minor, Op. Posth. (02:47)
15. Berceuse in D-Flat, Op. 57 (04:45)
16. 4 Ballades: No. 3 in A-Flat Major, Op. 47 (06:47)
17. Fantaisie-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66 (05:00)
18. Preludes, Op. 28: No. 1 in C Major (Agitato) (00:51)
19. Preludes, Op. 28: No. 2 in A Minor (Lento) (02:46)
20. Preludes, Op. 28: No. 3 in G Major (Vivace) (00:52)
21. Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor (Largo) (02:03)
22. Preludes, Op. 28: No. 5 in D Major (Allegro Molto) (00:36)
23. Preludes, Op. 28: No. 6 in B Minor (Lento Assai) (02:09)
24. Preludes, Op. 28: No. 7 in A Major (Andantino) (00:44)
25. Preludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor (Molto Agitato) (01:52)
26. Preludes, Op. 28: No. 9 in E Major (Largo) (01:31)
27. Preludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor (Allegro Molto) (00:30)
28. Preludes, Op. 28: No. 11 in B Major (Vivace) (00:40)
29. Preludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor (Presto) (01:04)
30. Preludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major (Lento) (03:43)
31. Preludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor (Allegro) (00:30)
32. Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major (Sostenuto) [“Raindrop”] (05:01)
33. Preludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor (Presto con Fuoco) (01:09)
34. Preludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major (Allegretto) (03:19)
35. Preludes, Op. 28: No. 18 in F Minor (Allegro Molto) (00:58)
36. Preludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major (Vivace) (01:14)
37. Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor (Largo) (01:35)
38. Preludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major (Cantabile) (01:54)
39. Preludes, Op. 28: No. 22 in G Minor (Molto Agitato) (00:52)
40. Preludes, Op. 28: No. 23 in F Major (Moderato) (01:06)
41. Preludes, Op. 28: No. 24 in D Minor (Allegro Appassionato) (02:26)
42. Barcarolle in F-Sharp Minor, Op. 60: Allegretto (08:14)
43. Polonaise No. 3 in a ‘Military’, Op. 40, No. 1 (05:36)
44. Polonaise No. 6 in A-Flat ‘Heroic’, Op. 53 (06:36)
45. Variations in B-Flat Major On “Là Ci Darem”, Op. 2 (15:13)
46. Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romanze (Larghetto) (10:19)
47. Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: III. Rondo (Vivace) (09:30)
48. Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: II. Larghetto (08:55)
49. Andante Spianato and Grande Polonaise in E-Flat Major, Op. 22 (13:44)
50. Krakowiak, Op. 14 (13:35)
51. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: C, Op. 10 – 1 (01:58)
52. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: A Minor, Op. 10 – 2 (01:16)
53. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: In e ‘Tristesse’, Op. 10 – 3 (04:17)
54. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: C-Sharp Minor, Op. 10 – 4 (01:51)
55. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: G-Flat, ‘Black Keys’, Op. 10 – 5 (01:33)
56. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: E-Flat Minor, Op. 10 – 6 (04:24)
57. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: C, Op. 10 – 7 (01:37)
58. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: F, Op. 10 – 8 (02:14)
59. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: F Minor, Op. 10 – 9 (01:44)
60. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: A-Flat, Op. 10 – 10 (02:13)
61. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: E-Flat, Op. 10 – 11 (02:17)
62. 27 Etudes Opp. 10, 25 and Posth: In C Minor ‘Revolutionary’, Op. 10 – 12 (02:33)
63. 12 Études, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major (‘Harp Study’) (02:27)
64. 12 Études, Op. 25: No. 2 in F Minor (01:44)
65. 12 Études, Op. 25: No. 3 in F Major (02:05)
66. 12 Études, Op. 25: No. 4 in A Minor (02:19)
67. 12 Études, Op. 25: No. 5 in E Minor (03:25)
68. 12 Études, Op. 25: No. 6 in G-Sharp Minor (02:07)
69. 12 Études, Op. 25: No. 7 in C-Sharp Minor (05:19)
70. 12 Études, Op. 25: No. 8 in D-Flat Major (01:10)
71. 12 Études, Op. 25: No. 9 in G-Flat Major (‘Butterfly’s Wings’) (01:05)
72. 12 Études, Op. 25: No. 10 in B Minor (04:29)
73. 12 Études, Op. 25: No. 11 in A Minor (‘Winter Wind’) (03:37)
74. 12 Études, Op. 25: No. 12 in C Minor (02:31)
75. 3 Impromptus: No. 1 in A-Flat, Op. 29 (03:53)
76. 3 Impromptus: No. 2 in F-Sharp, Op. 36 (05:30)
77. 3 Impromptus: No. 3 in G-Flat, Op. 51 (04:43)
78. Nocturne No. 1 in B-Flat Minor – en Si Bémol Mineur, Op. 9, No. 1 (05:16)
79. Nocturne No. 2 en Mi Bémol Majeur, Op. 9, No. 2 (04:15)
80. Nocturne No. 5 in F-Sharp Major – en Fa Dièse Majeur, Op. 15, No. 2 (03:35)
81. Nocturnes: No. 9 in B Major, Op. 32, No. 1 (04:42)
82. Nocturnes: No. 10 in A-Flat Major, Op. 32, No. 2 (04:46)
83. Nocturnes: No. 12 in G Major, Op. 37, No. 2 (06:25)
84. Nocturnes: C-Sharp Minor, Op. Posthumous (04:27)
85. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: III. Marche Funèbre (Lento) (09:25)
86. Piano Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58: IV. Finale: Presto non Tanto (05:07)
87. Mazurkas Nos. 1-58: No. 2 in C-Sharp Minor, Op. 6, No. 2 (02:09)
88. Mazurkas Nos. 1-58: No. 5 in B-Flat Major, Op. 7, No. 1 (02:17)
89. Mazurkas Nos. 1-58: No. 8 in A-Flat Major, Op. 7, No. 4 (01:05)
90. Mazurkas Nos. 1-58: No. 20 in D-Flat Major, Op. 30, No. 3 (02:44)
91. Mazurkas Nos. 1-58: No. 23 in D Major, Op. 33, No. 2 (02:25)
92. Mazurkas Nos. 1-58: No. 24 in C Major, Op. 33, No. 3 (02:12)
93. Mazurkas: No. 39 in B, Op. 63, No. 1 (02:05)
94. Mazurkas: No. 40 in F Minor, Op. 63, No. 2 (01:48)
95. Mazurkas: No. 42 in G, Op. 67, No. 1 (01:09)
96. Mazurkas: No. 43 in G Minor, Op. 67, No. 2 (01:31)
97. Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31 (09:50)
98. Polonaise-fantaisie in A-Flat, Op. 61 (13:34)
99. Rondo in C Major for 2 Pianos, Op. 73 (08:42)
100. Fantasia On Polish National Airs, Op. 13 (14:22)


تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *