دانلود آلبوم موسیقی Quentin Tarantino Music in Movies

Quentin Tarantino
Artist
Music in Movies
Title
2016
Year Of Release
Score
Genre
MP3
File Type
320 Kbps
Bitrate
46:52
Total Time
96 Mb
Total Size

Quentin Tarantino Music in Movies (2016)

دانلود آلبوم موسیقی Quentin Tarantino Music in Movies

 

 

1. Lo Chiamavano King (His Name is King) (From Django Unchained) (2:46)
2. Django (From Django Unchained) (2:56)
3. The Grand Duel – Parte Prima (From Kill Bill, Vol. 1) (3:27)
4. L’arena (From Kill Bill, Vol. 2) (4:45)
5. Un amico (From “Inglourious Basterds”) (2:37)
6. A Long Day of Vengeance (From Kill Bill, Vol. 1) (1:12)
7. Summertime Killer – Ricatto alla Mala (From Kill Bill, Vol. 2) (3:42)
8. La Corsa (From Django Unchained) (2nd Version) (2:21)
9. Un monumento (From Django Unchained) (2:33)
10. Minacciosamente lontano (From Django Unchained) (2:44)
11. Town of Silence (From Django Unchained) (2nd Version) (1:22)
12. Algiers November 1, 1954 (From “Inglourious Basterds”) (1:41)
13. Il mercenario (From “Kill Bill, Vol. 2 & Inglourious Basterds”) (Ripresa) (2:09)
14. The Verdict (Dopo la condanna) (From “Inglourious Basterds”) (1:14)
15. The Surrender (La resa) (From “Inglourious Basterds”) (2:51)
16. Il tramonto (From Kill Bill, Vol. 2) (1:18)
17. The Trio – Il Triello (From “Kill Bill, Vol. 2”) (7:14)


دانلود فايلها
Quentin Tarantino Music in Movies (2016)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *