دانلود آلبوم موسیقی 50 Soothing Nature Sounds for Anxiety Therapy

VA
Artist
50 Soothing Nature Sounds for Anxiety Therapy
Title
2017
Year Of Release
Chillout, Ambient, New Age
Genre
MP3
File Type
320 Kbps
Bitrate
03:11:47
Total Time
446,11 MB
Total Size

VA – 50 Soothing Nature Sounds for Anxiety Therapy : Peaceful Music to Calm Your Mind (2017)

 

Tracklist:
01. Harmony Nature Sounds Academy – Soothing Nature Sounds
02. Zen Soothing Sounds of Nature – Calming Music with Small Waterfall
03. Natural Surroundings Academy – Gentle Ocean Waves
04. Serenity Nature Sounds Academy – Forest of Native Americans
05. Harmony Nature Sounds Academy – Healing Water Energy
06. Zen Soothing Sounds of Nature – Harmony Swans Sound
07. Natural Surroundings Academy – Hypnotherapy Waves Music
08. Serenity Nature Sounds Academy – Stress Management
09. Harmony Nature Sounds Academy – Inspirational Nature Voices
10. Zen Soothing Sounds of Nature – Session of Thunderstorm
11. Natural Surroundings Academy – Incredible Seagulls Noise
12. Serenity Nature Sounds Academy – Therapeutic Wind in the Trees
13. Harmony Nature Sounds Academy – Natural Lullaby
14. Zen Soothing Sounds of Nature – Healthful Relaxation
15. Natural Surroundings Academy – Morning Birds for Awakening
16. Serenity Nature Sounds Academy – Deep Sound of Whale
17. Harmony Nature Sounds Academy – Scary Howling Wolf
18. Zen Soothing Sounds of Nature – Pure Sea Waves
19. Natural Surroundings Academy – Meditation in the Forest
20. Serenity Nature Sounds Academy – Total Positive Thinking
21. Harmony Nature Sounds Academy – Afternoon Atmosphere
22. Zen Soothing Sounds of Nature – Soft Rain with Tibetan Bells
23. Natural Surroundings Academy – Hypnotising Deep Sounds
24. Serenity Nature Sounds Academy – Secret Sounds from Zen Garden
25. Harmony Nature Sounds Academy – Massage in Natural Ambience
26. Zen Soothing Sounds of Nature – Relaxing Ocean Waves
27. Natural Surroundings Academy – Calming Drops of Rain
28. Serenity Nature Sounds Academy – Blissful Noises from Forest
29. Harmony Nature Sounds Academy – Asian Tropical Birds
30. Zen Soothing Sounds of Nature – Tranquil Windy Day
31. Natural Surroundings Academy – Relaxation with Crystal Rain
32. Serenity Nature Sounds Academy – Quiet Babbling Brook
33. Harmony Nature Sounds Academy – Energy of Blowing Wind
34. Zen Soothing Sounds of Nature – Time to Relax
35. Natural Surroundings Academy – Night Ambient to Fall Asleep
36. Serenity Nature Sounds Academy – Background Flowing River
37. Harmony Nature Sounds Academy – Morning Rain for Meditation
38. Zen Soothing Sounds of Nature – Oasis of Soothing Water
39. Natural Surroundings Academy – Treatment with Autumn Wind
40. Serenity Nature Sounds Academy – Mind Relaxation
41. Harmony Nature Sounds Academy – Birds Song for Trouble Sleeping
42. Zen Soothing Sounds of Nature – Natural Deep Breathing
43. Natural Surroundings Academy – Spirit of Zen Nature
44. Serenity Nature Sounds Academy – Self Transformation
45. Harmony Nature Sounds Academy – Amazing Waterfall Sound
46. Zen Soothing Sounds of Nature – Sleep Meditation with Crickets
47. Natural Surroundings Academy – Depth of Turbulent Ocean
48. Serenity Nature Sounds Academy – Lucid Dreaming
49. Harmony Nature Sounds Academy – Balancing Center of the Forest
50. Zen Soothing Sounds of Nature – Ocean Waves for Serenity
%دانلود آلبوم موسیقی 50 Soothing Nature Sounds for Anxiety Therapy

دانلود فايلها
VA - 50 Soothing Nature Sounds for Anxiety Therapy : Peaceful Music to Calm Your Mind (2017)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *