دانلود آلبوم موسیقی Delectus (2017) اثری از Vangelis

Vangelis
Artist
Delectus
Title
2017
Year Of Release
Electronic, Ambient, New Age
Genre
MP3
File Type
320 Kbps
Bitrate
09:30:22
Total Time
1.3 gb
Total Size
Universal International Music
Label

Vangelis – Delectus (13 CD Remastered Box Set) (2017)

دانلود آلبوم موسیقی Delectus اثری از Vangelis

 

Tracklist:

CD1 Earth (1973):

01. Vangelis – Come On (Remastered)
02. Vangelis – We Are All Uprooted (Remastered)
03. Vangelis – Sunny Earth (Remastered)
04. Vangelis – He-O (Remastered)
05. Vangelis – Ritual (Remastered)
06. Vangelis – Let It Happen (Remastered)
07. Vangelis – The City (Remastered)
08. Vangelis – My Face In The Rain (Remastered)
09. Vangelis – Watch Out (Remastered)
10. Vangelis – A Song (Remastered)

CD2 L’apocalypse Des Animaux (1973):

01. Vangelis – Apocalypse des animaux – Générique (Remastered 2016)
02. Vangelis – La petite fille de la mer (Remastered 2016)
03. Vangelis – Le singe bleu (Remastered 2016)
04. Vangelis – La mort du loup (Remastered 2016)
05. Vangelis – L’ours musicien (Remastered 2016)
06. Vangelis – Création du monde (Remastered 2016)
07. Vangelis – La mer recommencée (Remastered 2016)

CD3 China (1979):

01. Vangelis – Chung Kuo (Remastered)
02. Vangelis – The Long March (Remastered)
03. Vangelis – The Dragon (Remastered)
04. Vangelis – The Plum Blossom (Remastered)
05. Vangelis – The Tao Of Love (Remastered)
06. Vangelis – The Little Fete (Remastered)
07. Vangelis – Yin & Yang (Remastered)
08. Vangelis – Himalaya (Remastered)
09. Vangelis – Summit (Remastered)

CD4 Opera Sauvage (1979):

01. Vangelis – Hymne (Remastered 2016)
02. Vangelis – Rêve (Remastered 2016)
03. Vangelis – L’enfant (Remastered 2016)
04. Vangelis – Mouettes (Remastered 2016)
05. Vangelis – Chromatique (Remastered 2016)
06. Vangelis – Irlande (Remastered 2016)
07. Vangelis – Flamants roses (Remastered 2016)

CD5 See You Later (1980):

01. Vangelis – I Can’t Take It Anymore (Remastered 2016)
02. Vangelis – Multi-Track Suggestion (Remastered 2016)
03. Vangelis – Memories Of Green (Remastered 2016)
04. Vangelis – Not A Bit – All Of It (Remastered 2016)
05. Vangelis – Suffocation (Remastered 2016)
06. Vangelis – See You Later (Remastered 2016)
07. Vangelis – Neighbours Above (Remastered 2016)
08. Vangelis – My Love (Remastered 2016)
09. Vangelis – Domestic Logic 1 (Remastered 2016)

CD6 Chariots Of Fire (1981):

01. Vangelis – Titles (Remastered)
02. Vangelis – Five Circles (Remastered)
03. Vangelis – Abraham’s Theme (Remastered)
04. Vangelis – Eric’s Theme (Remastered)
05. Vangelis – 100 Metres (Remastered)
06. Vangelis – Jerusalem (Remastered)
07. Vangelis – Chariots Of Fire (Remastered)

CD7 Antarctica (1983):

01. Vangelis – Theme From Antarctica (Remastered)
02. Vangelis – Antarctica Echoes (Remastered)
03. Vangelis – Kinematic (Remastered)
04. Vangelis – Song Of White (Remastered)
05. Vangelis – Life Of Antarctica (Remastered)
06. Vangelis – Memory Of Antarctica (Remastered)
07. Vangelis – Other Side Of Antarctica (Remastered)
08. Vangelis – Deliverance (Remastered)

CD8 Soil Festivities (1984):

01. Vangelis – Soil Festivities: Movement 1 (Remastered 2016)
02. Vangelis – Soil Festivities: Movement 2 (Remastered 2016)
03. Vangelis – Soil Festivities: Movement 3 (Remastered 2016)
04. Vangelis – Soil Festivities: Movement 4 (Remastered 2016)
05. Vangelis – Soil Festivities: Movement 5 (Remastered 2016)

CD9 Mask (1985):

01. Vangelis – Mask: Movement 1 (Remastered 2016)
02. Vangelis – Mask: Movement 2 (Remastered 2016)
03. Vangelis – Mask: Movement 3 (Remastered 2016)
04. Vangelis – Mask: Movement 4 (Remastered 2016)
05. Vangelis – Mask: Movement 5 (Remastered 2016)
06. Vangelis – Mask: Movement 6 (Remastered 2016)

CD10 Invisible Connections (1985):

01. Vangelis – Invisible Connections (Remastered)
02. Vangelis – Atom Blaster (Remastered)
03. Vangelis – Thermo Vision (Remastered)

CD11 Short Stories (1990):

01. Vangelis – Curious Electric (Remastered 2016)
02. Vangelis – Each And Every Day (Remastered 2016)
03. Vangelis – Bird Song (Remastered 2016)
04. Vangelis – I Hear You Now (Remastered 2016)
05. Vangelis – The Road (Remastered 2016)
06. Vangelis – Far Away In Baagad (Remastered 2016)
07. Vangelis – Love Is (Remastered 2016)
08. Vangelis – One More Time (Remastered 2016)
09. Vangelis – Thunder (Remastered 2016)
10. Vangelis – Play Within A Play (Remastered 2016)

CD12 The Friends Of Mr. Cairo (1991):

01. Vangelis – I’ll Find My Way Home (Remastered 2016)
02. Vangelis – State Of Independence (Remastered 2016)
03. Vangelis – Beside (Remastered 2016)
04. Vangelis – The Mayflower (Remastered 2016)
05. Vangelis – The Friends Of Mr. Cairo (Remastered 2016)
06. Vangelis – Back To School (Remastered 2016)
07. Vangelis – Outside Of This (Inside Of That) (Remastered 2016)

CD13 Private Collection (1993):

01. Vangelis – Italian Song (Remastered 2016)
02. Vangelis – And When The Night Comes (Remastered 2016)
03. Vangelis – Deborah (Remastered 2016)
04. Vangelis – Polonaise (Remastered 2016)
05. Vangelis – He Is Sailing (Remastered 2016)
06. Vangelis – Horizon (Remastered 2016)
07. Vangelis – Song Is (Remastered 2016)

%دانلود آلبوم موسیقی Delectus (2017) اثری از Vangelis

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *