دانلود آلبوم Bach : French Suites, BWV 812-817 اثری از Vladimir Ashkenazy

Vladimir Ashkenazy
Artist
Bach : French Suites, BWV 812-817
Title
2017
Year Of Release
Classical
Genre
FLAC
File Type
Lossless
Bitrate
01:22:48
Total Time
288 mb
Total Size

Vladimir Ashkenazy – Bach : French Suites, BWV 812-817 (2017)

 

 

01. J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-1. Allemande
02. J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-2. Courante
03. J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-3. Sarabande
04. J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-4. Menuet I-II
05. J.S. Bach: French Suite No.1 in D Minor, BWV 812-5. Gigue
06. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-1. Allemande
07. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-2. Courante
08. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-3. Sarabande
09. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-4. Air
10. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-5. Menuet
11. J.S. Bach: French Suite No.2 in C Minor, BWV 813-6. Gigue
12. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-1. Allemande
13. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-2. Courante
14. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-3. Sarabande
15. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-4. Menuet I-II
16. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-5. Gavotte
17. J.S. Bach: French Suite No.3 in B Minor, BWV 814-6. Gigue
18. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-1. Allemande
19. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-2. Courante
20. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-3. Sarabande
21. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-4. Gavotte
22. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-5. Air
23. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-6. Menuet
24. J.S. Bach: French Suite No.4 in E Flat, BWV 815-7. Gigue
25. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-1. Allemande
26. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-2. Courante
27. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-3. Sarabande
28. J.S. Bach: French Suite No.5 In G, BWV 816-4. Gavotte
29. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-5. Bourrée
30. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-6. Loure
31. J.S. Bach: French Suite No.5 in G, BWV 816-7. Gigue
32. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-1. Allemande
33. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-2. Courante
34. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-3. Sarabande
35. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-4. Gavotte
36. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-5. Menuet Polonaise
37. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-6. Bourrée
38. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-7. Petit Menuet
39. J.S. Bach: French Suite No.6 in E, BWV 817-8. Gigue


دانلود فايلها
Vladimir Ashkenazy - Bach : French Suites, BWV 812-817 (2017)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *