دانلود آلبوم موسیقی 50 Movie Themes Hits اثری از Ennio Morricone

Ennio Morricone
Artist
50 Movie Themes Hits
Title
2005
Year Of Release
Score
Genre
MP3
File Type
320 Kbps
Bitrate
03:02:11
Total Time
420 mb
Total Size

Ennio Morricone ‎- 50 Movie Themes Hits (Gold Edition) (2005)

 

 

Disco 1 / 00:59:21

1. Ennio Morricone – Giu’ La Testa 04:11
2. Ennio Morricone – Metti una Sera a Cena 04:26
3. Ennio Morricone – La Califfa 02:38
4. Ennio Morricone – Per Qualche Dollaro in Piu’ 02:47
5. Ennio Morricone – Romanzo 04:05
6. Ennio Morricone – Ninna Nanna in Blu 02:37
7. Ennio Morricone – A Lydia 03:14
8. Ennio Morricone – Viaggio Con Anita 02:47
9. Ennio Morricone – Lontano 04:25
10. Ennio Morricone – Viva La Revolucion 04:18
11. Ennio Morricone – L’ Uomo Delle Stelle 03:04
12. Ennio Morricone – La Ragione, Il Cuore, l’Amore 03:27
13. Ennio Morricone – Il Trio Infernale 04:11
14. Ennio Morricone – The Endless Game 03:48
15. Ennio Morricone – Faccia a Faccia 03:09
16. Ennio Morricone – Oceano 06:13

Disco 2 / 00:59:38

1. Ennio Morricone – Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (Titoli) [from il Buono, Il Brutto, Il Cat 02:41
2. Ennio Morricone – C’Era una Volta il West (Edda’s Version) 03:04
3. Ennio Morricone – Indagine 03:26
4. Ennio Morricone – Il Deserto Dei Tartari (Il Deserto Come Estasi) 04:09
5. Ennio Morricone – Tema Per Oria 02:02
6. Ennio Morricone – Veruschka 02:56
7. Ennio Morricone – Dimenticare Palermo 04:19
8. (Ennio Morricone – Questa Specie d’Amore 02:33
9. Ennio Morricone – Companeros 02:22
10. Ennio Morricone – Dal Mare 03:32
11. Ennio Morricone – Belinda May 02:50
12. Ennio Morricone – La Cugina 04:10
13. Ennio Morricone – L’ Mercenario (L’Arena) 04:42
14. Ennio Morricone – Piume di Cristallo 05:10
15. Ennio Morricone – La Scoperta Dell’america 03:30
16. Ennio Morricone – Mosca Addio 04:47
17. Ennio Morricone – Chi Mai 03:24

Disco 3 / 01:00:20

1. Ennio Morricone – Nuovo Cinema Paradiso (Titoli) 02:34
2. Ennio Morricone – Forse Basta 04:56
3. Ennio Morricone – Il Mio Nome E’ Nessuno 03:14
4. Ennio Morricone – Abolicao 05:09
5. Ennio Morricone – Alla Serenita’ 05:26
6. Ennio Morricone – Il Figlio E La Nostalgia 03:50
7. Ennio Morricone – Tre Colonne in Cronaca 03:22
8. Ennio Morricone – Come un Madrigale 03:41
9. Ennio Morricone – Castelli di Scozia 03:22
10.) Ennio Morricone – I Crudeli02:40
11. Ennio Morricone – Le Due Stagioni Della Vita 03:45
12. Ennio Morricone – E Finalmente 03:47
13. Ennio Morricone – La Ballata di Hank McCain 02:13
14. Ennio Morricone – Addio a Palermo 03:47
15. Ennio Morricone – Si Muore d’Amore 03:52
16. Ennio Morricone – Un Esercito di 5 Uomini 03:02
17. Ennio Morricone – La Ragazza E il Generale 01:40


دانلود فايلها
Ennio Morricone ‎- 50 Movie Themes Hits (Gold Edition) (2005)

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *