تکنوازی فوق العاده زیبای لوکاس کربی در آلبوم اشک های افتخار (Tears of Glory)

%تکنوازی فوق العاده زیبای لوکاس کربی  در آلبوم  اشک های افتخار (Tears of Glory)

Lucas Kirby : Tears of Glory
Genre : Solo Piano

Year Of Release : 2003
File size: 125 MB

Quality : MP3

Bitrate :  320 kbps

 

موسیقی زبان واقعی جهانی است ، مو سیقی هنر عقل های گمراه و اسیر نیست بلکه هنر آزاده ترین و فعالترین عقل هاست. موسیقی وسیله ای است برای اتفاق و تفاهم مشترک بین مردم … موسیقی روح ما را به تعالی میرساند و هر روز احساس ما را با خود درگیر میکند تا زیبایی ها را بهتر ببینیم و درک کنیم .  Tears of Glory عنوان آلبوم بسیار زیبایی از  تکنوازی پیانو  لوکاس کربی است که در 10 قطعه در سال 2003 منتشر شده است .