دانلود میکس بسیار زیبا از YUSUF MUTLU به نام:Best Of Twerk

دانلود میکس بسیار زیبا از YUSUF MUTLU به نام:Best Of Twerk Music Live Set

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از YUSUF MUTLU به نام:Best Of Twerk

آهنگساز YUSUF MUTLU

سبک Funk / R&B

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 41MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:42:50

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Masfur به نام:Gusto

دانلود میکس بسیار زیبا از Masfur به نام:Gusto

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Masfur به نام:Gusto

آهنگساز Masfur

سبک Deep House / House / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : Nov 2013

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:00:05

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Chris G به نام:Deep Vibes 2015

دانلود میکس بسیار زیبا از Chris G به نام:Deep Vibes 2015

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Chris G به نام:Deep Vibes 2015

آهنگساز Chris G

سبک House / Deep House / Indie Dance / Nu Disco / Tech House; 

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 53MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:55:29

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار حرفه ای از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

دانلود میکس بسیار حرفه ای از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار حرفه ای از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

آهنگساز DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

سبک Tech House / Minimal / Techno / Deep House / House

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 47MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:06:08

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از DJ AGGE به نام:Here is floor

دانلود میکس بسیار زیبا از DJ AGGE به نام: Here is floor party Funky Mix Tape

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از DJ AGGE به نام:Here is floor

آهنگساز DJ AGGE

سبک Funk / R&B

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 48MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:50:04

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس حرفه ای از Masfur به نام: Zerouno

دانلود میکس حرفه ای از Masfur به نام: Zerouno

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس حرفه ای از Masfur به نام: Zerouno

آهنگساز Masfur

سبک Deep House / House / Tech House / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : Oct 2014

حجم فایل : 53MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:56:00

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Jorge Moreno DJ به نام:SoulfulHouse

دانلود میکس بسیار زیبا از Jorge Moreno DJ به نام:SoulfulHouse 

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Jorge Moreno DJ به نام:SoulfulHouse

آهنگساز Jorge Moreno DJ

سبک House / Chill Out / Deep House

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 56MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:58:48

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Gaty Lopez به نام:The Best Gaty Lopez

دانلود میکس بسیار زیبا از Gaty Lopez به نام:The Best Gaty Lopez

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Gaty Lopez به نام:The Best Gaty Lopez

آهنگساز Gaty Lopez

سبک Tech House / Minimal / Techno / Deep House / House

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 63MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:06:08

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Leigh J Apted aka DJ Discovery

دانلود میکس بسیار زیبا از Leigh J Apted aka DJ Discovery به نام:THE L.C.T SERIES VOLUME 59

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Leigh J Apted aka DJ Discovery

آهنگساز Leigh J Apted aka DJ Discovery

سبک  Trance / Chill Out

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 65MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:18:16

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس حرفه ای از Arkos به نام: میکسولوژی!

دانلود میکس حرفه ای از Arkos به نام: میکسولوژی!

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس حرفه ای از Arkos به نام: میکسولوژی!

آهنگساز Arkos

سبک  Techno / Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 59MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:04:48

اختـصاصی از رادیــو بـاران