اجرای یکی از قطعات انیمیشن Lion King به نام Circle of Life توسط تیلور دیویس

%اجرای یکی از قطعات انیمیشن Lion King به نام Circle of Life توسط تیلور دیویس

 

Taylor Davis  : Circle of Life

Genre :  Soundtrack
Year Of Release 2014 
File size : 76 MB

Quality : MP4

Bitrate :  720p HD

دانلود جدیدترین اجرای تیلور دیویس به نام Circle of Life قطعه ای از انیمیشن شیرشاه که مثل همیشه بسیار زیبا اجرای شده و داری تصویربرداری جذابی میباشد.