آلبوم پیانوی کلاسیک Plays the Taskin Harpsichord 1769 از Johan Brouwer

%آلبوم پیانوی کلاسیک Plays the Taskin Harpsichord 1769 از Johan Brouwer

Artist: Johan Brouwer
Title Of Album: Plays the Taskin Harpsichord 1769
Year Of Release: 2014
Genre: Classical
Quality: 320
Total Time: 70:28 min
Total Size: 169 MB

آلبوم پیانوی Plays the Taskin Harpsichord 1769 آلبومی کلاسیک و شنیدنی از Johan Brouwer میباشد که هم اکنون میتوانید از سایت رادیوباران دریافت نمایید