موسیقی متن فیلم آسمان و زمین Heaven And Earth شاهکاری از کیتارو

%موسیقی متن فیلم آسمان و زمین Heaven And Earth شاهکاری از کیتارو

Artist: Kitaro
Album: Heaven & Earth OST
Released: 1993
Genres: New Age, Instrumental, Soundtrack
Country: Japan

جنگ ویتنام. زنی ویتنامی به نام «له لای» (تی له)، هم از ویت کنگ ها و هم از نیروهای دولتی آزار می بیند. «له لای» پس از آشنایی با سرباز خسته ی آمریکایی، استیو باتلر» (جونز)، همراه او از ویتنام فرار می کند و به کالیفرنیا می رود. اما رؤیای امریکایی خیلی زود رنگ می بازد…

فیلم از نگاه خود استون دو ویژگی داشته؛ یکی نگاه از دریچه ی چشم یک ویتنامی به جنگ رخ داده در این کشور و دیگری نگاه از دریچه ی چشم یک زن به زندگی. از میان این دو نگاه، اولی تا حدی اتفاق افتاده است ولی دومی به دلیل ذات خشن فیلم از کار درنیامده است.

در نگاه اول زمانی که با این فیلم رو به رو شدم اصلا به نظرم نمی رسید که چنین موسیقی زیبا و دلنشینی داشته باشد،گوئی از دل طبیعت این موسیقی گرفته شده است .