دانلود میکس مینیمال حرفه ای از Dj Sheriff به نام:Devil’s Minimal (Live Mix)

دانلود میکس مینیمال حرفه ای از Dj Sheriff به نام:Devil's Minimal (Live Mix)

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال حرفه ای از Dj Sheriff به نام:Devils Minimal (Live Mix)

آهنگساز Dj Sheriff

سبک Minimal

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 63MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:05:59

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس مینیمال از Gaston Hernan به نام: Miko Snapshot

دانلود میکس مینیمال از Gaston Hernan به نام: Miko Snapshot

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال از Gaston Hernan به نام: Miko Snapshot

آهنگساز Gaston Hernan

سبک Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 58MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:00:35

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس مینیمال از carcoma rec به نام: Cool Vein

دانلود میکس مینیمال از carcoma rec به نام: Cool Vein

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال از carcoma rec به نام: Cool Vein

آهنگساز carcoma rec

سبک  Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 56MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:58:30

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس مینیمال از FEELYA DJ به نام:Minimal Techno

دانلود میکس مینیمال از FEELYA DJ به نام:Minimal Techno

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال از FEELYA DJ به نام:Minimal Techno

آهنگساز FEELYA DJ

سبک  Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 58MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:29:46

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس مینیمال از Minimal Rockets به نام:Mixtape04

دانلود میکس مینیمال از Minimal Rockets به نام:Mixtape04

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال از Minimal Rockets به نام:Mixtape04آهنگساز Minimal Rockets

سبک  Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 35MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:36:23

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس مینیمال از Taptune به نام:Christmas Mix / Minimal Techno

دانلود میکس مینیمال از Taptune به نام:CHRISTMAS MIX / MINIMAL TECHNO

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس مینیمال از Taptune به نام:Christmas Mix / Minimal Techno

آهنگساز Taptune

سبک Minimal

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 17MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:19:22

اختـصاصی از رادیـو بـاران