دانلود آخرین اثر پیانو گایز : Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

%دانلود آخرین اثر پیانو گایز : Swedish House Mafia   Dont You Worry Child

Piano Guys : Swedish House Mafia – Don't You Worry Child (Khushnuma) – ft. Shweta Subram​ 

Genre : Classical – Vocal 
Year Of Release : 2013
File size : 19 – 56 – 112 MB

Quality : MP3

Bitrate : 1080p – 720p – 360p

 

این هم اثر جدید پیانو گایز که این بار با موسیقی هندی آمیخته شده و 3 روز پیش منتشر شده .