دانلود موسیقی متن فیلم V for Vendetta

%دانلود موسیقی متن فیلم V for Vendetta

V for Vendetta Soundtrack
Genre:  Soundtrack

Year Of Release : 2006
File size: 132 MB

Quality : MP3

Bitrate : 320 kbps

 

V for Vendetta – وی برای انتقام

شاید بتوان گفت عنوان یکی از بزرگترین فیلم های تاریخ سینما به لحاظ داستان و کارگردانی و همه چیز باشد!

جزو فیلم هایی که همه حداقل یک بار در عمرشان باید آن را ببینند. فیلمی مانند لئون حرفه ای (Leon, The Proffesional) و فیلم های بزرگ دیگر سینمای دنیا.

شخصیت اصلی فیلم که مردی با نام وی ( وی انگلیسی : V ) شناخته میشود، در طول فیلم شعری می خواند که تقریبا تمام کلمات آن با حرف وی شروع میشوند و تقریبا دیالوگ اصلی فیلم و همینطور موضوع فیلم را تشکیل می دهد:

Evey: Who are you?
V. : Who? Who is but the form following the function of what and what I am is a man in a mask.

Evey: Well I can see that.
V. : Of course you can, I’m not questioning your powers of observation, I’m merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is.

Evey: Oh, right.
V. : But on this most auspicious of nights, permit me then, in lieu of the more commonplace soubriquet, to suggest the character of this dramatis persona. Voila! In view humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the “vox populi” now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified, and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, van guarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.
The only verdict is vengeance; a vendetta, held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.
Verily this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it’s my very good honour to meet you and you may call me V.

Evey: Are you like a crazy person?

V. : I’m quite sure they will say so.

بیشتر موسیقی این فیلم توسط هنرمند مشهور موسیقی فیلم، Dario Marianelli پیانیست و موزیسین 50 ساله ایتالیایی ساخته شده که واقعا گوش نواز و زیبا هستند. به همین مقدار توضیح و توصیف بسنده میکنیم و شما را به شنیدن این موزیک این شاهکار هنری دعوت می نماییم.