دانلود میکس سبک هاوس از RDMA به نام:Something In Between

دانلود میکس فوق العاده از Bart Marley به نام:Music is the Answer

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس سبک هاوس از RDMA به نام:Something In Between

آهنگساز RDMA

سبک House

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 46MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:48:46

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس پادکست ترنس از Dominic Manns به نام:Aura Trance Podcast

دانلود میکس پادکست ترنس از Dominic Manns به نام:Aura Trance Podcast%دانلود میکس پادکست ترنس از Dominic Manns به نام:Aura Trance Podcast

آهنگساز Dominic Manns

سبک Trance / Progressive House

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 60MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:03:10

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس سبک هاوس از Tony Trax به نام:FEBRUARY MIX 2015

دانلود میکس سبک هاوس از Tony Trax به نام:FEBRUARY MIX 2015

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس سبک هاوس از Tony Trax به نام:FEBRUARY MIX 2015

آهنگساز Tony Trax

سبک Progressive House

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:59:48

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس ترنس حرفه ای از David Sanchez به نام:Hora Del Trance

دانلود میکس ترنس حرفه ای از David Sanchez به نام:Hora Del Trance

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس ترنس حرفه ای از David Sanchez به نام:Hora Del Trance

آهنگساز David Sanchez

سبک Trance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 83MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:31:06

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس ترنس و تکنو از Synthetic Technology به نام:Industrial Evil

دانلود میکس ترنس و تکنو از Synthetic Technology به نام:Industrial Evil

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس ترنس و تکنو از Synthetic Technology به نام:Industrial Evil

آهنگساز Synthetic Technology

سبک Techno / Trance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:02:48

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس بسیار زیبا از Ellez Ria به نام:COLOR SESSIONS

دانلود میکس بسیار زیبا از Ellez Ria به نام:COLOR SESSIONS 

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس بسیار زیبا از Ellez Ria به نام:COLOR SESSIONS

آهنگساز Ellez Ria

سبک Trance / Techno / Hardcore / Hard Techno / Hard Dance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 58MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:04:06

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس الکترو هاوس از SiMViT Project به نام:LikeElectro

دانلود میکس الکترو هاوس از SiMViT Project به نام:LikeElectro

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس الکترو هاوس از SiMViT Project به نام:LikeElectro

آهنگساز SiMViT Project

سبک Electro House

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 23MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:25:22

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس ترنس حرفه ای از Mark Van Ray به نام:Sound System Radio

دانلود میکس ترنس حرفه ای از Mark Van Ray به نام: Sound System Radio

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس ترنس حرفه ای از Mark Van Ray به نام:Sound System Radio

آهنگساز Mark Van Ray

سبک Trance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 58MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:01:46

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس فوق العاده از Audi k به نام:Art and Blue Session Techno

دانلود میکس فوق العاده از Audi k به نام:Art and Blue Session Techno

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس فوق العاده از Audi k به نام:Art and Blue Session Techno

آهنگساز Audi k 

سبک Techno / Minimal / Progressive House / Psy-Trance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 36MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:37:59

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس ترنس حرفه ای از Julian S به نام:Trancescape 009

دانلود میکس ترنس حرفه ای از Julian S به نام:Trancescape 009

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس ترنس حرفه ای از Julian S به نام:Trancescape 009

آهنگساز Julian S

سبک  Trance

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 58MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:00:38

اختـصاصی از رادیــو بـاران