دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Dubkilla به نام: Future Garage Mix

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Dubkilla به نام: Future Garage Mix

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Dubkilla به نام: Future Garage Mix

آهنگساز Dubkilla

سبک  Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 34MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:37:09

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از GARNIERKEN به نام:Spring Break

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از GARNIERKEN به نام:Spring Break Chill Out

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از GARNIERKEN به نام:Spring Break

آهنگساز GARNIERKEN

سبک Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 81MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:24:25

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت حرفه ای از Alex NEGNIY به نام:Another Trance Air

دانلود میکس چیل اوت حرفه ای از Alex NEGNIY به نام:Another Trance Air

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت حرفه ای از Alex NEGNIY به نام:Another Trance Air

آهنگساز Schallplantage

سبک Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 76MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:19:16

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Costa Cadeu به نام: 3050

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Costa Cadeu به نام: 3050

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Costa Cadeu به نام: 3050

آهنگساز Costa Cadeu

سبک Electronica / Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 29MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:30:50

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از InfluenceSPB به نام:Relaxation Of The Soul

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از InfluenceSPB به نام:Relaxation Of The Soul

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از InfluenceSPB به نام:Relaxation Of The Soul

آهنگساز InfluenceSPB 

سبک : Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:04:29

اختـصاصی از رادیــو بـاران

#پیشنهاد میکنم این میکس فوق العاده زیبا رو از دست ندین!

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Djane Hazel Grace به نام:Wonderland

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Djane Hazel Grace به نام:Wonderland

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Djane Hazel Grace به نام:Wonderland

آهنگساز Djane Hazel Grace

سبک Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 12MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:13:22

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت از lstunn به نام:SKydio chill out mix LStunn

دانلود میکس چیل اوت از lstunn به نام:SKydio chill out mix LStunn

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت از lstunn به نام:SKydio chill out mix LStunn

آهنگساز lstunn

سبک Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 47MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:49:33

اختـصاصی از رادیــو بـاران

میکس چیل اوت بسیار زیبا از lstunn به نام:Low Suset chillstep mix

میکس چیل اوت بسیار زیبا از lstunn به نام:Low Suset chillstep mix

Exclusive Radio Baran

%میکس چیل اوت بسیار زیبا از lstunn به نام:Low Suset chillstep mix

آهنگساز lstunn

سبک Chill Out

سال تولید : Feb 2015

حجم فایل : 67MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:09:50

اختـصاصی از رادیــو بـاران

#این مکیس را به طرفداران سبک چیل اوت پیشنهاد میکنم!

دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Slumpdeem به نام:Slump.

دانلود میکس بسیار زیبا از Slumpdeem به نام:Slump.

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت بسیار زیبا از Slumpdeem به نام:Slump.

آهنگساز Slumpdeem

سبک Chill Out

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 19MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان00:20:40

اختـصاصی از رادیــو بـاران

دانلود میکس چیل اوت از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

دانلود میکس چیل اوت از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

Exclusive Radio Baran

%دانلود میکس چیل اوت از DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

آهنگساز DJANDAMAN aka BESPOKE SOUNDS

سبک Chill Out

سال تولید : Jan 2015

حجم فایل : 70MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان01:13:32

اختـصاصی از رادیــو بـاران