صداهایی از طبیعت : مجموعه چهارم – باران

%صداهایی از طبیعت : مجموعه چهارم – باران

 مجموعه چهارم از صداهای طبیعت به صدای باران اختصاص دارد ، لحظات با صدای ارامشبخش و بسیار زیبای باران را در این اثر فوق العاده از رسانه رادیو باران

لحظاتی زیبا و بارانی را با این مجموعه احساس خواهید کرد با ما همراه باشید …