صداهایی از طبیعت : مجموعه سوم – کوهستان

%صداهایی از طبیعت : مجموعه سوم – کوهستان
 
سومین مجموعه از صداهای طبیعت به صداهای طبیعت کوهستان اختصاص یافته ، این مجموعه فوق العاده زیبا که در حال رسیدن به اوج خود می باشد این بار به ارتفاعات کوهستانی سری میزند و صداهای ارامشبخش و طبیعی کوه  و پرندگان را با نوای دلنشین پیانو همراه ساخته است.
این مجموعه از روز تا شب صداهای پرندگان ، جیرجیرک ها غازهای وحشی ، مرغابی ها تا صدای باد و غیره را در خود دارد تمامی این صداهای طبیعی بر روی نت های پیانو ضبط شده اند.