دانلود آثار هنری پورسل – Henry Purcell

%دانلود آثار هنری پورسل   Henry Purcell

دیسکوگرافی Henry Purcell

هنری پرسل (زادهٔ ۱۰ سپتامبر ۱۶۵۹-درگذشتهٔ ۲۱ نوامبر ۱۶۹۵) نوازندهٔ اُرگ و آهنگساز باروک اهل انگلستان بود. پرسل در وستمینستر لندن به دنیا آمد و در همان شهر درگذشت. او در سال ۱۶۷۹ چند آهنگ برای ایرهای (Ayre) منتخب جان پلیفورد نوشت، آهنگ‌ها و گفتگوها و نیز یک سرود (Anthem) که نام آن ناشناخته است. از نامه‌های نوشته شده توسط توماس پرسل، که هنوز موجودند، این گونه برداشت می‌شود که این سرود برای صدای بسیار خوب جان گاستلینگ از کلیسای کانتربری ساخته شده بود، و سپس خواننده‌ای از نمازخانه اعلیحضرت. پرسل چندین سرود در زمان‌های مختلف برای صدای بم فوق‌العاده خوب گاستلینگ نوشته است. مشخص شده که صدای او بازهٔ وسیعی از دست کم دو اکتاو کامل از «ر» زیر باس تا «ر» بالاتر آن را در برمی‌گرفته. تاریخ تعداد اندکی از این آهنگ‌های مقدس مشخص است، شاید یک نمونهٔ قابل توجه سرود آنها که با کشتی به دریا می‌روند باشد که برای سپاسگزاری به، جان بدر بردن چارلز دوم از کشتی شکستگی نوشته شده، گاستلینگ، با گردآوری برخی از آیات مزامیر، آنها را در قالب یک سرود قرار داد و از پرسل خواست تا آنها را به فرم موسیقی درآورد. این کار پر چالش همهٔ دامنهٔ صدای گاستلینگ را در بر گرفته است.