موسیقی بیکلام ترکی Al Fadimem اثر Yedi Karanfil

%موسیقی بیکلام ترکی  Al Fadimem اثر Yedi Karanfil
 
 
بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟

 
رادیو باران این موسیقی بیکلام بسیار زیبا و عاشقانه ترکی را تقدیم به شنوندگان همیشگی خود مینماید.