موسیقی بیکلام ” لبخند ” اثری تکرار نشدنی از پروژه شیلر

%موسیقی بیکلام  لبخند  اثری تکرار نشدنی از پروژه شیلر
 
 
قبلا نیز با دیگر اثار شیلر شما را آشنا ساخته ایم و این بار در موسیقی که با الهام از موسیقی شرقی و به خصوص کشور عزیزمان ایران ساخته شده است . ریتم تمبک و دف در یک قطعه الکترونیک در نوبه ی خود یک شاهکار موسیقی بشمار میرود . از شما دعوت میکنیم با هم به شنیدین این قطعه ی بسیار زیبا و شنیدنی بریم .