موسیقی فرانسوی حرف هایی با پدرم – Parler A Mon Pere

%موسیقی فرانسوی حرف هایی با پدرم    Parler A Mon Pere
برای این لحظه از سایت رادیو باران شما برای شنیدین یک موسیقی بسیار زیبا و عاشقانه فرانسوی دعوت میکنیم …

" Parler à Mon Père "

Je voudrais oublier le temps
Pour un soupir pour un instant
Une parenthèse après la course
Et partir où mon cœur me pouce
Je voudrais retrouver mes traces
Où est ma vie ou est ma place
Et garder l’or de mon passé
Au chaud dans mon jardin secret
Je voudrais passer l’océan, croiser le vol d’un goéland
Penser à tout ce que j’ai vu ou bien aller vers l’inconnu
Je voudrais décrocher la lune, je voudrai même sauver la terre
Mais avant tout je voudrais parler à mon père
Parler à mon père…