موسیقی فیلم شیر سنگی‌ اثر فریدون شهبازیان و تورج زاهدی

%موسیقی فیلم شیر سنگی‌ اثر فریدون شهبازیان و تورج زاهدی
 
Artist : Feridoun Shahbazian & Touraj Zahedi  
Disc Ttitle: Stony Lion   
Genre:
Soundtrack  
Release Year: 1986 
Tracks: 00
 
Format : MP3
 
Time: 00:00:00
 
File size: 00 MB

 

نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل
خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند

جور فلک و طعنه اغیار و غم یار
یا رب چه کنم این همه خونین جگری را
در دست مرا چون هنری نیست همان به
بر حضرت او عرضه دهم بی هنری را

دستی به کرم به شانه ی ما نزدی
بالی به هوای دانه ی ما نزدی
دیر است دلم چشم به راهت دارد
ای عشق ، سری به خانه ی ما نزدی

جسد یک انگلیسی که با داس کشته شده،‌ در منطقه بختیاری، روی لوله‌های نفت پیدا می‌شود. کوهیار، پسر رییس طایفه علی یار، ‌و خدا مراد، که مجسمه شیر سنگی می‌سازد، جسد را می‌بیند و دفن می‌کنند.
مأموری به نام عامری برای پیگیری قتل و دستگیری قاتل به منطقه اعزام می‌شود. یک دیپلمات انگلیسی نیز او را راهنمائی می‌کند. عامری، کوهیار را قاتل می‌داند. بین او و نامدار خان که همخون علی یار و رئیس طایفه‌ای دیگر است نزاع در می‌گیرد. بگو مگوهای آنها، همان گونه که دیپلمات می‌خواهد، جنگی ناخواسته را موجب می‌شود، که مرگ علی یار، کشتار قشون دولتی و قاتل عامری را به دنبال دارد.

 

[اختصاصی رادیو باران]