میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

دانلود میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

آهنگساز Alex Muguiro 

سبک Tech House

سال تولید : 2014

حجم فایل : 66MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:09:32

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس دیپ هاوس از”Lorenzo Brocca”به نام:ROLLING IN THE DEEP

دانلود میکس دیپ هاوس از"LORENZO BROCCA"به نام:ROLLING IN THE DEEP

Exclusive Radio Baran

%میکس دیپ هاوس ازLorenzo Broccaبه نام:ROLLING IN THE DEEP

آهنگساز  Lorenzo Brocca

سبک Deep House

سال تولید : 2014

حجم فایل : 83MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:26:46

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیار زیبا در سبک House به نام DEEP LOOP اثر”DJ REIN”

دانلود میکس بسیار زیبا در سبک House به نام DEEP LOOP اثر"DJ REIN"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا در سبک House به نام DEEP LOOP اثرDJ REIN

آهنگساز DJ REIN

سبک Deep House / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : 2014

حجم فایل : 36MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:37:00

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس House بسیار زیبا به نام MIX FOR OCTOBER اثر”Rio Dela Duna”

دانلود میکس House بسیار زیبا به نام MIX FOR OCTOBER اثر"Rio Dela Duna"

Exclusive Radio Baran

%میکس House بسیار زیبا به نام MIX FOR OCTOBER اثرRio Dela Duna

آهنگساز  Rio Dela Duna

سبک :  House/ Deep House / Tech House

سال تولید : Nov 2014

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:00:00

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیار زیبا در سبک Tech House به نام Enless Wave اثر”Progenote”

دانلود میکس بسیار زیبا در سبک Tech House به نام Enless Wave اثر"Progenote"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا در سبک Tech House به نام Enless Wave اثرProgenote

آهنگساز  Progenote

سبک Deep House / Tech House

سال تولید : 2014 OCT

حجم فایل : 78MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:21:00

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیار زیبا از “Robert Deep” به نام”STUDIO 54 BARCELONA”

دانلود میکس بسیار زیبا از "Robert Deep" به نام"STUDIO 54 BARCELONA 1980 -1994"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا از Robert Deep به نامSTUDIO 54 BARCELONA

آهنگساز  Robert Deep

سبک Deep House / Electronica / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : 2014

حجم فایل : 49MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:52:00

اختصاصی از رادیو باران