میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

دانلود میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا از Alex Muguiro به نام:FOLLOW THE BEAT

آهنگساز Alex Muguiro 

سبک Tech House

سال تولید : 2014

حجم فایل : 66MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:09:32

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیا زیبا به نام”LIMITS OFF RADIO SHOW 001″ اثر”&Adri”

دانلود میکس بسیا زیبا به نام"LIMITS OFF RADIO SHOW 001" اثر"&Adri"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیا زیبا به نامLIMITS OFF RADIO SHOW 001 اثر&Adri

آهنگساز  &Adri

سبک Deep House 

سال تولید : 2014

حجم فایل : 59MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:01:31

اختصاصی از رادیو باران

این پادکست شامل مجموعه ای از موزیک های با استعدادترین دی جی هایی میباشد که در حال فعالیت هستند.

 

میکس بسیارحرفه ای به نام”GROOVY HOLIDAY MIX 2014اثر”Tom Flaco”

دانلود میکس بسیارحرفه ای به نام"GROOVY HOLIDAY MIX 2014اثر"Tom Flaco"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیارحرفه ای به نامGROOVY HOLIDAY MIX 2014اثرTom Flaco

آهنگساز  DJ Tom Flaco

سبک Deep House / Tech House / Techno / Electronica / Minimal

سال تولید : 2014

حجم فایل : 62MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:04:59

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیار زیبا از”LJ Looper” به نامIN THE LOOP #002″

دانلود میکس بسیار زیبا از"LJ Looper" به نامIN THE LOOP #002"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا ازLJ Looper به نامIN THE LOOP #002

آهنگساز  LJ Looper

سبک Hip Hop

سال تولید : 2014

حجم فایل : 27MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:28:44

اختصاصی از رادیو باران

میکس بسیار زیبا از JULEZ CORDOBA به نام”Winter Trend”

دانلود میکس بسیار زیبا از JULEZ CORDOBA به نام"Winter Trend"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا از JULEZ CORDOBA به نامWinter Trend

آهنگساز  JULEZ CORDOBA

سبک Tech House / Deep House

سال تولید : 2014

حجم فایل : 57MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:59:00

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس تکنو بسیار زیبا از “Ginger L” به نام “DEEP HOUSE SESSION”

دانلود میکس بسیار زیبا از "Ginger L"

Exclusive Radio Baran

%میکس تکنو بسیار زیبا از Ginger L به نام DEEP HOUSE SESSION

آهنگساز  Ginger L

سبک Deep House / House / Tech House / Electro House / Techno

سال تولید : 2014

حجم فایل : 62MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:04:00

اختصاصی از رادیو باران

 

میکس بسیاز زیبا از”dFly” به نام “Mode Funk 4”

دانلود میکس بسیاز زیبا از"dFly" به نام "Mode Funk 4"

%میکس بسیاز زیبا ازdFly به نام Mode Funk 4

آهنگساز  dFly

سبک Funk / R&B / House / Deep House / Chill Out / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : 2014

حجم فایل : 53MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:55:35

اختصاصی از رادیو باران

میکس Dance بسیار زیبا از”Ofree” به نام”…BEDROOM WINTER”

دانلود میکس Dance بسیار زیبا از"Ofree" به نام"BEDROOM WINTER FASHION NOVEMBER 2014"

Exclusive Radio Baran

%میکس Dance بسیار زیبا ازOfree به نام...BEDROOM WINTER

آهنگساز  Ofree

سبک Indie Dance / Nu Disco / House / Deep House / Tech House

سال تولید : 2014

حجم فایل : 94MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 01:38:00

اختصاصی از رادیو باران

میکس بسیار زیبا از “Robert Deep” به نام”STUDIO 54 BARCELONA”

دانلود میکس بسیار زیبا از "Robert Deep" به نام"STUDIO 54 BARCELONA 1980 -1994"

Exclusive Radio Baran

%میکس بسیار زیبا از Robert Deep به نامSTUDIO 54 BARCELONA

آهنگساز  Robert Deep

سبک Deep House / Electronica / Indie Dance / Nu Disco

سال تولید : 2014

حجم فایل : 49MB

فرمت : MP3

کیفیت : 128kbps

زمان: 00:52:00

اختصاصی از رادیو باران