موسیقی بیکلامی از دل طبیعت – Driftwood اثر دن گیبسون

%موسیقی بیکلامی از دل طبیعت   Driftwood اثر دن گیبسون
 
Artist : Dan Gibsons  
 Ttitle: Driftwood   
Genre
New Age 
Release Year: 2004 
Tracks: 01

Format : MP3
 
Time: 00:06:22

File size: 06 MB

 
موسیقی بیکلامی که برای این لحظه از سایت رادیو باران آماده نموده ائیم با نام Driftwood که تلفیقی از صدای طبیعت با صدای ویولونسل است . آرامشی وصف ناشدنی در این قطعه بسیار زیبا با شما در لحظه هایی که به آرامش نیاز دارید همراه خواهد بود .