موسیقی بیکلام ترکی پدرخوانده – Godfather اثر احمد کوچ

%موسیقی بیکلام ترکی پدرخوانده   Godfather اثر احمد کوچ
احمد کوچ یکی از نوازندگان و آهنگسازان نوگرای ترکیه می باشد که ساز تخصیصش باغلاما- الکترو باغلاما است . کوچ در آلبومهای خود از گیتار استفاده می کند و در کل کارهای کوچ را می توان با آثار چنگیز جوشکونر مقایسه کرد. البته با این تفاوت که احمد اغلب کارهایش از ارکستر استفاده می کند و سازهای بیشتری را شامل می شود. در بعضی از اثار وی میشود گرایشی را هم به موسیقی راک و یا سایر سبکهای خارجی موسیقی دید . در کل بین کارهای کوچ میتوان هم آهنگهای آرام بخش  و هم کارهای پرانرژی پیدا کرد.