ملودی رویـــا … امیر یگانه

%ملودی رویـــا ... امیر یگانه

اون که صدام و نمی شنوه  اون که حالم و نمیدونه
نمیدونه زندگیم بی اون زندونه
واسه چی چشم به راهشم
هنوزم تو خیالشم
اون که فراموش کردن من واسش انقدر آسونه
من و تنها گذاشت و رفت  تو این روزای سرد و سخت
اینکه برگرده پیشم
برام دیگه رویاست
واسه من که به یادشم
هنوزم چشم به راهشم
سخته بدونم نداره به من دیگه احساس
خوبیاش و میشه شمرد  بدیاش  که بی انتهاست
چرا عاشقشم هنوز  یه جای کار اشتباست
چقدر غرور من شکست  میرفت و چشماش و می بست
آخه میدونست یه دیوونه  همیشه عاشقش هست
من و تنها گذاشت و رفت تو این روزای سرد و سخت
اینکه برگرده پیشم
برام دیگه رویاست
واسه من که به یادشم
هنوزم چشم به راهشم
سخته بدونم نداره به من دیگه احساس
واسه من که به یادشم
هنوزم چشم به راهشم
سخته بدونم نداره به من دیگه احساس