آلبوم موسیقی فیلم مسیر یاب (Pathfinder ) اثر Jonathan Elias

%آلبوم موسیقی فیلم مسیر یاب (Pathfinder ) اثر Jonathan Elias

Jonathan Elias :  Pathfinder
Genre Soundtrack
Release date: 2007
File size: 90 MB

+ فیلم تحسین شده از دیدگاه وب سایت رادیو باران

۵٠٠    سال قبل از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب، زنی بومی در میان بقایای یک کشتی در هم شکسته وایکینگ ها پسر بچه ای را پیدا می کند. او تنها بازمانده از گروه وایکینگ هایی است که به قصد غارت دهکده های بومیان آنجا از کشور خود عازم قاره ناشناخته بودند. زن به کودک نام شبح داده و او را بزرگ می کند. تنها یادگار شبح از گذشته خود، شمشیری آهنین است. سلاحی که هنوز در میان بومیان شناخته شده نیست. پانزده سال بعد؛ شبح تبدیل به جنجگویی نترس شده است. یک روز که برای شکار از دهکده بیرون رفته، بار دیگر وایکینگ ها که بومیان آنان را مردان اژدهاصفت می نامند-از راه رسیده و اهالی را قتل عام می کنند. شبح که می داند به تنهایی قادر به گرفتن انتقام خانواده اش نیست، به دهکده مجاور می رود. اما در طول راه با استارفایر دختر شمن دهکده برخورد کرده و هر دو توسط وایکینگ ها اسیر می شوند.شبح برای نجات جان استارفایر می پذیرد تا راه دهکده را به وایکینگ ها نشان دهد. اما این کار نقشه ای بیش برای گرفتن انتقام نیست. چون شبح قصد دارد تا در طول راه یک به یک وایکینگ ها را از میان بردارد