موسیقی متن فیلم شب گذشته – Last Night اثر کلینت منسل

%موسیقی متن فیلم  شب گذشته    Last Night  اثر کلینت منسل
 
جووانا و مایکل رید زن و شوهری هستند که تازگی روابط زندگی شان دچار هرج و مرج شده است و چندان با یکدیگر رابطه ی مناسبی ندارند.مایکل برای یک مسافرت کاری چند روزی به ماموریت می رود و در این مدت جووانا به طور اتفاقی با یکی از دوستان قدیمی اش بر خورد می کند که قبلا به یکدیگر علاقه مند بوده اند.حالا جووانا به این فکر می کند که آیا باید از شوهرش که به نظر می رسد زندگی با او به بن بست خواهد رسید ،زندگی کند یا راه جدیدی برای آینده اش انتخاب کند.