دانلود آلبوم موسیقی Nativos Americanos Flauta​ اثری از Niall

%دانلود آلبوم موسیقی Nativos Americanos Flauta​ اثری از Niall

Niall – Nativos Americanos Flauta​
Genre: Instrumental , Native American
Year Of Release : 2013
File size: 170 MB

Quality : MP3

Bitrate :  320 kbps

ورود سرخ‌پوستان به قاره آمریکا را نزدیک به سی هزار سال پیش برآورد کرده‌اند.این اقوام در هنگام سرما و یخبندان از آسیا و از تنگهٔ برینگ وارد قارهٔ نو شده‌اند.در کرانه های کالیفرنیا جایمانده های آتش روشن شده‌ای را یافتند که داده‌های باستان شناسی نمایان کرد که در این رویداد به ۲۵۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد.زندگی مدرن و شهرنشینی در آمریکای باستان از حدود سالهای برابر با میلاد مسیح آغاز می‌شود و در سال ۸۰۰ میلادی تمدن مایا به اوج شکوفایی خود می‌رسد.درسال‌های پس از آن تمدن‌های دیگری مانند اولمک و آزتک در آمریکای شمالی و تمدن اینکاها در آمریکای جنوبی سالهای درخشانی را بویژه در زمینهٔ معماری و هنر تجربه می‌کنند.با ورود اروپاییان در سال ۱۴۹۲ به دنیای تازه به رهبری کریستف کلمب نه تنها از دانش و تمدن اروپاییان چیزی به سرخ‌پوستان داده نشد بلکه درپی کشتارهای انجام شده تمدن‌های اینکا و آزتک کم کم رنگ باخت و به نابودی دچارشد.سرخ‌پوستان با ورود اروپاییان با بیماریهای همه‌گیر، نابودی فرهنگو از دست رفتن خاک روبرو شدند. موسیقی های بسیاری که مربوط به بومیان امریکا میشد تا کنون از سایت رادیو باران منتشر شد هاست. به درخواست کاربران سایت آلبوم دیگری از موسیقی بومیان آمریکا که بیشتر با فلوت نواخته شد هاست را تقدیم شما مینمائیم .