موسیقی بیکلام Feuerwerk اثر Schiller

%موسیقی بیکلام  Feuerwerk اثر Schiller
 
پروژه ی شیلر توسط Christopher von Deylen و Mirko von Schlieffen در سال ۱۹۹۸ بنیان گذاری شد و با ریلیز کردن اولین آهنگ تکی آنها یعنی Glockenspiel شروع شد .آنها سپس کارشان را با ریلیز کردن اولین آلبومشان یعنی Zeitgeist در سال ۱۹۹۹ ادامه دادند . دومین آلبوم استودیویی شیلر یعنی Weltreise  الهامی بود از سفر دو نفری که Deylen با پدرش از لندن به  Peking انجام دادند .
 
رادیو باران برای این لحظه شما را به شنیدن موسیقی بی کلام و بسیار زیبایی از شیلر دعوت مینماید.