ملودی عاشقانه و بسیار زیبای Un amor از گروه Gipsy Kings

%ملودی عاشقانه و بسیار زیبای  Un amor از گروه Gipsy Kings
 
برای این لحظه از سایت رادیو باران شما را با گیتار گروه جیپسی کینگ به دنیای عشق می بریم با آهنگ بسیار زیبا ی  Un amor
 

Un amor


Un amor vivi llorando


Y mi decía


Las palabras de Dios


Llorando por ti


Es con amor

Un amor


Un amor vivi


Llorando ya tormentado


Las palabras de Dios


Llorando por ti


Es con amor

CORO


Hay para ya vivir acunto a ti


Me enamoré allá de ti


Ya sin tus besos yo no puedo


Vivir y recordar

Yo quisiera


Para entenderlo, un amor y saber


Que me quería ya tormentado


Las palabras de Dios


Llorando por ti


Es con amor