بهترین های یانی در آلبوم پرستش – Devotion

%بهترین های یانی در  آلبوم پرستش   Devotion

Artist : Yanni  
Disc Ttitle:
Devotion     
Genre: Instrumental
, New Age 
Tracks: 15

Format : MP3
 
Time: 01:05:22

File size: 28 MB

 

آلبوم صمیمیت کالکشنی از بهترین آهنگ های یانی است که در اجرای زنده اجرا  شده است . رادیو باران برای اولین بار شما را به شنیدن این اثر بسیار زیبا دعوت مینماید.